Wakacyjna promocja przedłużona!


Postanowiliśmy przedłużyć wakacyjną promocję na warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych. Jeżeli do 19 lipca 2015 zamówią Państwo szkolenie w terminie pomiędzy 1 sierpnia a 30 września 2015, otrzymają Państwo zniżkę 20% od ceny regularnej. Uwaga! Promocji nie można łączyć ze zniżką za dużą radę pedagogiczną ani ze zniżką za uczestnictwo w Klubie SUS.

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych opracowujemy na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli śledząc trendy w edukacji, a ich program jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb danej szkoły. Szkolenia odbywają się w zainteresowanej szkole, ich termin ustalany jest z dyrektorem, bierze w nich udział maksymalnie 30 nauczycieli. Trenerzy prowadzący szkolenia to nauczyciele praktycy stosujący proponowane metody na własnych lekcjach. Obecnie w naszej ofercie znajuduje sie 21 tematów szkoleń m.in. „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”, „Jak motywować uczniów do nauki?”, „Profil szkoły”, „EWD”, „Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?”, „Jak utrzymać dyscyplinę w klasie”, „Jak skutecznie współpracować z rodzicami”, „Metoda projektu”, „Nauczycielskie zespoły zadaniowe”, „Planowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły”.Na szkolenie można się zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy.​

Przypominamy, że szkoły zrzeszone w Klubie SUS mogą korzystać z takiej zniżki przez cały rok. Do Klubu SUS można przystąpić na początku każdego roku szkolnego po przejściu procesu rekrutacyjnego.