Warsztaty OK zeszyt - oczekiwana nowość już jest!


Pomysł OK zeszytu polega na wykorzystaniu oceniania kształtującego do pracy z zeszytem ucznia i budowania partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu. Radom pedagogicznym proponujemy szkolenia, które zapoznają nauczycieli z ideą OK zeszytu. Pokażą, czym różni się on od zwykłego zeszytu uczniowskiego oraz dlaczego pomaga uczniowi się uczyć.

 

Taka metoda pracy z zeszytem uczniowskim zdobywa coraz więcej zaufania nauczycieli, dzieci i rodziców. Jeśli nie byliście jeszcze na kursie internetowym, a chcecie zapoznać się całą Radą Pedagogiczną z tym sposobem uczenia i nauczania, zapraszamy na warsztaty przygotowane w dwóch wersjach:

OK zeszyt w szkole -  wariant dla szkół, które nie mają dużego doświadczenia w ocenianiem kształtującym,

OK zeszyt w szkole okejowej -  szkolenie dla rad pedagogicznych, które wykorzystują elementy oceniania kształtującego w pracy z uczniami.

 

 

 

Magdalena Piotrowska