05 Listopada 2012


Na Warsztatach Szkoły Uczącej Się wasza rada pedagogiczna pozna sprawdzone techniki i metody znacząco wpływające na skuteczność uczenia się uczniów.

01 Października 2012


Metoda Profilu szkoły, której uczymy na Warsztatach dla rad pedagogicznych, to skuteczne wsparcie dla dyrektora i nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. Szybko ustalicie potrzeby i wskażecie obszary do poprawy.

30 Maja 2012

Doświadczenia najlepszych systemów edukacyjnych na świecie nie pozostawiają wątpliwości - ocenianie kształtujące to sposób oceniania, który najefektywniej wpływa na poprawę efektywności pracy uczniów.

09 Kwietnia 2012


Jak wygląda dobra szkoła? Zależy z czyjej perspektywy - ucznia, nauczyciela, rodzica czy władz oświatowych. Profil szkoły to prosty sposób na samoocenę pracy szkoły. Jak to zrobić, dowiecie się na szkoleniu Akademii SUS.

Strony