27 Sierpnia 2014


Doświadczenia najlepszych systemów edukacyjnych na świecie nie pozostawiają wątpliwości - ocenianie kształtujące to sposób oceniania, który najefektywniej wpływa na poprawę efektywności pracy uczniów.

27 Sierpnia 2014


Co zrobić, by uczniowie uczyli się chętnie i z przyjemnością? By chcieli zdobywać wiedzę? Dowiecie się na szkoleniach prowadzonych w ramach Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych.

11 Czerwca 2014


Celem warsztatu jest poznanie metod, które pozwolą na dokonanie pogłębionej diagnozy, ustalenie celów/priorytetów do pracy dla szkoły, zaplanowanie działań realizujących cele oraz sposoby ich monitorowania.

07 Kwietnia 2014


W dobie cywilizacji globalnej szkoła, a więc i nauczyciele, powinni umieć jasno określać swoje priorytety także w zakresie kształtowania postaw i wartości.

Strony