"Koncepcja pracy szkoły"


W dobie cywilizacji globalnej szkoła, a więc i nauczyciele, powinni umieć jasno określać swoje priorytety także w zakresie kształtowania postaw i wartości. Warsztat pokazuje, jak wspólnota szkolna może wypracowywać swoją misją i wizję w oparciu o ważne dla danej placówki wartości. Podczas szkolenia uczestnicy poznają istotne różnice i zależności między pojęciami: misja, wizja i wartości. Dowiadują się, jak należy rozumieć pojęcie koncepcja pracy szkoły i dlaczego jest ona nadrzędna dla pracy szkoły i dla jej rozwoju. Szkolenie nawiązuje do wymagań, jakie szkole stawia państwo. 

Pełny opis szkolenia znajduje się na naszej stronie dotyczącej Koncepcji pracy szkoły. Warsztaty odbywają  się w zainteresowanej szkole, a prowadzone są przez doświadczonych trenerów Centrum Edukacji Obywatelskiej - nauczycieli praktyków, którzy oprócz przekazywania wiedzy, dzielą się także swoimi doświadczeniami.

Na szkolenie można zgłosić się, wypełniając formularz.

 
Wszelkich informacji udziela:

Katarzyna Pucek

Koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych

tel. 22 622-00-89 wew. 221
katarzyna.pucek@ceo.org.pl

 

Katarzyna Pucek