Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły


Szkolenie przeznaczone dla Rad Pedagogicznych koncentruje się na pytaniu: jak wykorzystać ocenianie kształtujące do budowania programu wychowawczego szkoły? Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat oceniania kształtującego - praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się. Podczas szkolenia nauczyciele zastanawiają się, jak OK wpływa na postawy i zachowania uczniów. Wspólnie tworzą plan wychowawczy szkoły i planują jego realizację w szkole. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji.
 
Warsztaty są przeznaczone dla Rad Pedagogicznych szkół współpracujących z CEO w ramach programu Szkoła Ucząca Się.
 
Adresaci szkolenia:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół, które były uczestnikami szkolenia z oceniania kształtującego.
 
Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin zegarowych.
 
Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).
 
Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.
 
Szkolenia wyjazdowe:
Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.
 
Opis szkolenia:
Szkolenie koncentruje się na pytaniu: jak wykorzystać ocenianie kształtujące do budowania programu wychowawczego szkoły? Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat oceniania kształtującego i zastanawiają się, jak OK wpływa na postawy i zachowania uczniów. Tworzą plan wychowawczy szkoły i planują jego realizację w szkole.
 
Cele szkolenia:
 • przypomnienie uczestnikom elementów oceniania kształtującego,
 • pokazanie wpływu elementów OK na kształtowanie postaw i zachowań dzieci,
 • zastosowanie elementów OK w planie wychowawczym szkoły i planie nauczyciela wychowawcy klasowego.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Po szkoleniu uczestnicy:
 • znają elementy OK i potrafią wskazać ich wpływ na budowanie umiejętności, kształtowanie postaw i zachowań uczniów,
 • potrafią skonstruować klasowy plan wychowawczy uwzględniający pracę z elementami oceniania kształtującego,
 • opracowują działania służące realizacji celów wychowawczych i ustalonych kryteriów sukcesu,
 • potrafią wykorzystać różne formy informacji zwrotnej: samoocenę, informację zwrotną od koleżanki/kolegi, od nauczyciela, w odniesieniu do efektów pracy wychowawczej.
 
Poruszane zagadnienia:
 • wpływ elementów OK na kształtowanie postaw uczniów,
 • praca z programem wychowawczym szkoły,
 • cele i NACOBEZU w pracy wychowawczej nauczyciela,
 • działania umożliwiające realizację celu,
 • rola pytań kluczowych w wychowaniu,
 • rola informacji zwrotnej w wychowaniu.
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 
Prowadzący:
Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
 
Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

 

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy