Odwrócona lekcja


Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami odwróconej lekcji polegającej na zamianie kolejności etapów pracy nauczyciela i ucznia w celu wspierania uczniów w pogłębionym uczeniu się. Uczestnicy pracując w zespołach zaplanują lekcję odwróconą lub jej fragment. 

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy wszystkich poziomów szkół. 

 

Czas trwania szkolenia:

3 godziny zegarowe 

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole. Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem

 

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia osoby uczestniczące będą miały okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, doświadczyć symulacji rozmowy indywidualnej z uczniem oraz przygotować partnerską wywiadówkę.

 

Cele szkolenia:

Przygotowanie do prowadzenia odwróconej lekcji wpływającej na pogłębione uczenie się uczniów.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik: 

  • dowie się czym jest odwrócona lekcja.
  • określi zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w czterech etapach lekcji odwróconej
  • przygotuje odwróconą lekcję lub jej fragment dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauce stacjonarnej i zdalnego nauczania.

 

Poruszane zagadnienia:

  • cztery etapy odwróconej lekcji,
  • zadania nauczyciela i ucznia wzmacniające zaangażowanie uczniów w czterech etapach lekcji odwróconej,
  • przygotowanie odwróconej lekcji. 

 Stosowane metody pracy podczas szkolenia:  

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach); wymaga aktywności uczestników. 

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia kończą z konkretnymi pomysłami do zastosowania w swojej praktyce szkolnej. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl 

 

Prowadzący: 

Trenerzy – praktycy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1300 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1650zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1850 zł

 

 

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy