OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska)


 
Podczas szkolenia nauczyciele poznają ideę OK-obserwacji, jednej z najefektywniejszych metod doskonalenia pracy nauczycieli, opartej o współpracę nauczycieli. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, jak ważna i potrzebna jest wzajemna obserwacja swoich lekcji przez nauczycieli, właśnie wtedy, kiedy prowadzona jest metodą OK-obserwacji. Nie jest to ani hospitacja, ani lekcja pokazowa i nie służy ocenie pracy nauczyciela, natomiast znacząco podnosi efektywność nauczania. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przygotowujące do stosowania OK-obserwacji w pracy nauczyciela.


OK-obserwacji lekcji dokonuje jeden z nauczycieli (na prośbę drugiego), który chce wykorzystać uwagi obserwującego, aby doskonalić swój warsztat pracy. Nauczyciel obserwowany sam ustala, co dokładnie będzie podlegało obserwacji, a omówienie lekcji służy doskonaleniu pracy nauczyciela obserwowanego. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady OK-obserwacji, planują jej przeprowadzenie, obserwują lekcję (na przykładzie fragmentu nagranej lekcji) i ćwiczą przekazywanie informacji zwrotnej po OK-obserwacji. 
 
 
Adresaci szkolenia:

Wszyscy nauczyciele niezależnie od poziomu szkoły i nauczanego przedmiotu.
 
Czas trwania szkolenia: 

ok. 5 godzin zegarowych.
 

Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia nauczyciele poznają ideę OK-obserwacji, jednej z najefektywniejszych metod doskonalenia pracy nauczycieli, opartej o współpracę nauczycieli. OK-obserwacji lekcji dokonuje jeden z nauczycieli (na prośbę drugiego), który chce wykorzystać uwagi obserwującego, aby doskonalić swój warsztat pracy. Nauczyciel obserwowany sam ustala, co dokładnie będzie podlegało obserwacji, a omówienie lekcji służy doskonaleniu pracy nauczyciela obserwowanego. Nie jest to ani hospitacja, ani lekcja pokazowa i nie służy ocenie pracy nauczyciela. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady OK-obserwacji, planują jej przeprowadzenie, obserwują lekcję (na przykładzie fragmentu nagranej lekcji) i ćwiczą przekazywanie informacji zwrotnej po OK-obserwacji. Szkolenie przygotowuje do stosowania OK-obserwacji w pracy nauczyciela.
 
Cele szkolenia:
  • doskonalenia pracy nauczyciela nastawionego na poprawę efektywności nauczania,
  • przygotowanie zasad OK-obserwacji i przeprowadzenie jej,
  • planowanie doskonalenia warsztatu pracy z wykorzystaniem OK-obserwacji.
 
Zakładane efekty szkolenia:
Uczestnicy poznają cele OK-obserwacji oraz podstawowe zasady jej przeprowadzania, także  zadania obserwującego lekcję i obserwowanego nauczyciela. Będą potrafili zaplanować OK-obserwację: ustalić przedmiot obserwacji, ułożyć pytania do obserwacji. Przygotują się do przeprowadzenia rozmowy po przeprowadzonej obserwacji lekcji. Będą wiedzieli, czym różni się OK-obserwacja od lekcji koleżeńskich czy otwartych oraz jak wykorzystać efekty OK-obserwacji do własnego doskonalenia się. Będą potrafili potrafią zaplanować dalszą pracę z OK-obserwacją.
 
Poruszane zagadnienia:
  • Po co nauczyciele obserwują wzajemnie swoje lekcje?
  • Dlaczego OK-obserwacja?
  • Jak przygotować się do OK-obserwacji?
  • Co i w jaki sposób obserwuje się podczas OK-obserwacji?
  • Jak omówić OK-obserwację?
  • Jakie korzyści płyną z OK-obserwacji i jakie trudności można podczas niej napotkać?
  • Jak planować doskonalenie warsztatu pracy z OK-obserwacją?
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy