PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej


Jak nauczać proponując uczniom problemy do rozwiązywania? - warsztat pomocny w nauczaniu każdego przedmiotu.

 

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne gotowe pracować metodą PBL podczas rozwiązywania szkolnych problemów organizacyjnych lub/i wychowawczych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów (na różnych poziomach nauczania), którzy chcą poznać PBL jako metodę stosowaną podczas lekcji poświęconych rozwiązywaniu problemów przedmiotowych.
 
Czas trwania szkolenia:

ok. 5 godzin zegarowych.
 
Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

Opis szkolenia:

Uczestnicy biorą udział w warsztacie na temat PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej (PBL - Problem Based Learning).
W pierwszej części szkolenia uczestnicy poznają metodę poprzez doświadczenie rozwiązywania wybranego przez siebie problemu szkolnego zgodnie z zasadami i etapami obowiązującymi w PBL.
W części II zajmujemy się opracowywaniem elementów scenariuszy lekcji przedmiotowych poświęconych rozwiązaniu problemów formułowanych na podstawie  wymagań szczegółowych zapisanych w podstawach programowych.
 
Zakładane efekty szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli:
  • sprawnie korzystać z metody PBL wykorzystując ją do rozwiązywania problemów wychowawczych w klasie, szkole oraz problemów organizacyjnych w radzie pedagogicznej,
  • opracować samodzielnie fragmenty scenariuszy zajęć prowadzonych metodą PBL,
  • promować ten sposób działania, uczenia się i nauczania.
 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
Prezentacje, praca w małych zespołach, wymiana opinii w parach (TPS - think-pair-share), runda bez przymusu, burza mózgów. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
 
Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy