Pisemna informacja zwrotna


Szkolenie jest przeznaczone dla Rad Pedagogicznych, które pragną doskonalić informację zwrotną przekazywaną uczniom w ramach oceniania kształtującego - praktycznej metody nauczania, wspierającej uczniów w procesie uczenia się. Szczególnie polecamy je szkołom, które przeszły szkolenia z oceniania kształtującego i nauczycielom, którzy chcieliby nauczyć się lub doskonalić praktykę i metodę formułowania pisemnej informacji zwrotnej do pracy ucznia. Praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. 

 

Czas trwania szkolenia:

4 godziny zegarowe.

 

Miejsce i termin szkolenia:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla Rad Pedagogicznych, które pragną doskonalić informację zwrotną przekazywaną uczniom. Szczególnie polecamy je szkołom, które przeszyły szkolenia z oceniania kształtującego i nauczycielom, którzy chcieliby nauczyć się lub doskonalić praktykę formułowania pisemnej informacji zwrotnej do pracy ucznia. Jest to szkolenie typowo praktyczne, podczas niego uczestnicy będą poznawać różne formy pisemnej informacji zwrotnej i będą samodzielnie formułować informacje zwrotne do prac swoich uczniów. Dlatego każdy z uczestników musi dostarczyć na szkolenie, co najmniej dwie prace swoich uczniów, do nich właśnie będzie formułował informację zwrotną. Najlepiej, gdy do prac będę dołączone odpowiadające im kryteria sukcesu.

 

Cel szkolenia: techniczne opanowanie umiejętności formułowania pisemnej informacji zwrotnej do pracy ucznia. 

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnik:

 • będzie umiał wymienić 4 elementy pełnej informacji zwrotnej i wytłumaczyć zasadność ich stosowania
 • pozna co najmniej 5 różnych form pisemnej informacji zwrotnej
 • sformułuje co najmniej dwie różne informacje zwrotne do prac swoich uczniów
 • uzna, że jest gotowy wypróbować w swojej pracy dydaktycznej  pisemną informację zwrotną 

Poruszane zagadnienia: 

 • Elementy pełnej informacji zwrotnej
 • Różne formy informacji zwrotnej
 • Formułowanie pisemnej informacji zwrotnej do prac uczniów
 • Odbiór przez ucznia informacji zwrotnej od nauczyciela

Chcemy uprzedzić, że podczas tego szkolenia nie odpowiemy na poniższe pytania.

 • Dlaczego warto stosować informację zwrotną do prac uczniów?
 • Czy lepiej oceniać stopniami, czy informacją zwrotną?
 • Czy informacja zwrotna ustna różni się od pisemnej?
 • Jak uczniowie mogą przekazywać sobie wzajemnie informację zwrotną?
 • Jak uczeń sam sobie może udzielać informacji zwrotnej?
 • Jak spowodować, aby nauczyciele w szkole chcieli udzielać informacji zwrotnej swoim uczniom?

Tej tematyce poświęcone jest szkolenie: Ocena pomagająca się uczyć.

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje) i wymaga aktywności uczestników.

 

Po szkoleniu:

Trener wysyła dyrektorowi szkoły informację zwrotną na temat szkolenia, kontaktuje się z nim i wspólnie ustalają dalsze kroki. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący:

Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.


Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy