SOK czyli Sprawnościowy OK


Ruszamy z propozycją SOK – Sprawnościowy OK. Jest to połączenie metod stosowanych w harcerstwie z ocenianiem kształtującym. Skrót SOK pasuje do proponowanej metody, bo zapowiada odżywczy „sok” wpływający pozytywnie na zaangażowanie uczniów w naukę.

Proponujemy nauczycielom stosującym OK pewien sposób oceniania uczniów poprzez pozyskiwanie sprawności. Tworzymy grupę, której członkowie  (dobrowolnie) będą wypróbowywać tę metodę w klasie, w której uczą. Będziemy korzystać ze zdobytych przez nich doświadczeń i modyfikować metodę, aby lepiej służyła uczniom. Tak robiliśmy z OK zeszytem i może też uda się podobnie z SOKiem. 

 

Cel: Angażowanie uczniów w branie odpowiedzialności za swoje uczenie się i samodzielne planowanie nauki.

 

Kryteria sukcesu:

 

Uczniowie:

 

  • sami dbają o zdobycie sprawności, a tym samym nauczenie się danej umiejętności,
  • planują swoją naukę,
  • dokonują samooceny i zgłaszają nauczycielowi gotowość uzyskania sprawności,
  • uczniowie poprawiają swoje osiągnięcia, aż do uzyskania sprawności.

 

Pytanie kluczowe: Jak spowodować, żeby uczniowie stali się odpowiedzialni za własne uczenie się?

 

Krótki opis projektu krok po kroku:

 

Nauczyciel przygotowuje wcześniej zagadnienia, które uczeń powinien znać i potrafić się nimi posługiwać po zakończeniu tematu/działu/semestru/roku (zalecamy rozpoczęcie projektu w małej skali czasowej). Do każdego zagadnienia określa kryteria sukcesu, czyli: po czym poznamy, że uczeń opanował dane zagadnienie.

Nauczyciel przekazuje uczniom treść zagadnień, czyli sprawności możliwych do zdobycia. Do każdej z nich dołącza opis, czyli kryteria sukcesu.

 

 

Sprawność

Kryteria sukcesu

Czas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie zapoznają się ze sprawnościami i kryteriami, zadają pytania, a nauczyciel odpowiada na nie.

 

Uczeń, który uzna, że jest gotowy do ubiegania się o sprawność, zgłasza to nauczycielowi. Nauczyciel wyznacza termin kartkówki, sprawdzianu lub innej formy sprawdzenia. W danym dniu zgłoszeni uczniowie piszą sprawdzian, a reszta uczniów zajmuje się przygotowaniem do ubiegania się o tę sprawność (nauczyciel może przygotować dla nich zadania powtórzeniowe i sprawdzające).

 

Nauczyciel sprawdza sprawdzian i uczniom, którzy wykonali go dobrze, wręcza sprawność – naklejkę ze zbioru sprawności przygotowanych dla tego ucznia.

 

Jeśli uczeń nie wykonał sprawdzianu dobrze, dostaje drugą szansę na ubieganie się o sprawność w innym terminie. Nauczyciel omawia sprawdzian z uczniem i daje mu informację zwrotną. To pozwala uczniowi opanować kryteria, nauczyć się i osiągnąć sprawność w przyszłości.

 

Korzyścią propozycji SOK jest to, że to uczeń dokonuje samooceny i zgłasza gotowość w wybranym przez siebie czasie. W ten sposób budujemy V strategię oceniania kształtującego: Wspomaganie  uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

 

Więcej o SOK-u można przeczytać na Osi Świata: https://osswiata.pl/

tekst: Danuta Sterna