Ocenianie kształtujące na seminarium


20 lutego w warszawskim WCiES odbyło się drugie w tym roku szkolnym, seminarium dla dyrektorów uczestniczących w programie Szkoły Warszawskie.

Tym razem dyrektorzy Szkół Warszawskich spotkali się, aby wymienić się doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem oceniania kształtującego w swoich szkołach.

Seminarium rozpoczęła ekspertka merytoryczna programu Szkoła Ucząca Się, Danuta Sterna, która przygotowała wystąpienie na temat współpracy z rodzicami. Danuta Sterna opowiadała o tym, jak uczynić rodzica sojusznikiem wspierającym nauczycieli wprowadzających ideę OK w codziennej pracy z uczniami.

Drugą część spotkania poprowadziła trenerka CEO, Izabela Jaskółka – Turek, która opiekuje się grupą dyrektorów uczestniczących w programie. Dyrektorzy, pracując w grupach, opowiadali o sukcesach oraz trudnościach związanych z wdrażaniem OK. Kolejna część spotkania została poświęcona teorii wprowadzania zmiany w szkole. Dyrektorzy uczestniczący w seminarium mieli także możliwość zaplanowania sposobu wspierania nauczycieli w procesie wprowadzania oceniania kształtującego.

Celem programu Szkoły Warszawskie jest upowszechnienie w szkołach z Warszawy i okolic idei oceniania kształtującego oraz promowanie kultury pracy szkoły polegającej na widocznym uczeniu się i nauczaniu. Szkoła Ucząca Się organizuje już drugą edycję tego programu.