Konferencja Marzeń

 • Klub

 • Laboratorium

W dniach 2-4 czerwca odbyła się konferencja dla nauczycieli i nauczycielek ze szkół, które w roku szkolnym 2021/2022 angażowały się w działania programu “Szkoła ucząca się” – Klub lub Laboratorium szkół uczących się

Unikalną dla naszego gatunku strukturę wspólnych przedsięwzięć tworzą wspólne cele z indywidualnymi rolami, koordynowanymi dzięki wspólnej uwadze i indywidualnym perspektywom. 
Michael Tomasello

Niezwykłość tego wydarzenia polegała na tym, że uczestniczki i uczestnicy byli jednocześnie współgospodarzami i prowadzącymi poszczególne bloki warsztatowe i prezentacyjne.  I choć każdy zespół nauczycielski przygotowywał samodzielnie swoją warsztatową propozycję, adekwatnie do tego, nad czym ich szkoły pracowały w roku szkolnym, to wszystko złożyło się na spójną, inspirującą całość. 

Łącznikiem dostępnych warsztatów były: 

 • współpraca nauczycieli różnych przedmiotów;
 • partnerstwo w relacji z uczniami i rodzicami;

 • szukanie strategii na budowanie samodzielności i odpowiedzialności ucznia za swoje uczenie się;

 • poszukiwanie motywacji i sensu w codziennej nauczycielskiej pracy. 

Jednocześnie każda wspólna praca dawała ogromne pole do autonomicznej refleksji – osobistej i szkolnej oraz adaptowania pomysłów na potrzeby i możliwości miejsca, w którym jesteśmy w swoim nauczycielskim rozwoju, z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw wszystkich członków szkolnej społeczności – uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, rodziców, dyrektora szkoły. 

Warsztaty szkół z Laboratorium SUS dotyczyły tego:

 • Jak uczyć uczniów odróżniania faktów i opinii oraz tego, że to ważna umiejętność?

 • Jak postawić uczniów na nogi, wzmocnić zaangażowanie i pracę zespołową dzięki metodzie myślącej klasy? 

 • Jak planować lekcje, by uczniowie mieli okazję doświadczyć samodzielnego dociekania? 

 • W co i jak grać na lekcjach, by nauka przychodziła przy okazji zabawy? 

 • Akademia rodziców – współpraca ze szkołą, która jest atrakcyjna dla rodziców i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. 

Uczestnicy mogli także wziąć udział w debacie oksfordzkiej i dowiedzieć się, jak ją organizować w szkole i jakie umiejętności pomaga kształtować. 

Podczas tegorocznej konferencji wybrzmiały też – obok tematów wprost związanych z uczeniem się ucznia i jego sukcesem edukacyjnym – tematy wychowawcze.

Wątkiem, który wywołał dużo refleksji, ale też emocji był poruszony podczas warsztatów prowadzonych przez Emilię Kędziorek temat tego, po co i jak oceniamy zachowanie uczniów. Okazało się, że kryteria i zasady oceniania (różne w każdej szkole), często ustalane wspólnie z uczniami i dyrektorami nie spełniają swojej funkcji rozwojowej, tworzą ogromne pole do nieprzejrzystych decyzji i niezrozumiałych dla uczniów i rodziców rozwiązań i praktyk. Ale też czynią nauczycieli i wychowawców bezradnymi, nawet wtedy, gdy naprawdę skoncentrowani są na dobru każdego pojedynczego ucznia czy uczennicy. 

Temat ten obecny był też w rozmowach kuluarowych od pierwszego dnia konferencji – zapewne sprzyjał temu końcoworoczny czas. Wierzymy, że refleksje te przełożą się na zmianę szkolnych praktyk a także, na wypracowanie rekomendacji dla zmian systemowych, które pomogą nadać większe znaczenie ocenie opisowej w szkole, w tym ocenie z zachowania. 

Nauczyciele i nauczycielki wyjechali z głębokimi refleksjami, konkretnymi sprawdzonymi praktykami lub wypracowanymi w ciągu tych trzech dni własnymi rozwiązaniami. A także z nowo zawiązanymi relacjami. Dali temu wyraz w ankietach końcowych. Oto kilka cytatów:

W zespole programu “Szkoła ucząca się” nazywaliśmy tę konferencję różnorako: Konferencją Dobrych Praktyk, Konferencją Klubu i Laboratorium szkół uczących się, Konferencją Marzeń. Niezależnie od nazwy z pewnością była to doskonała okazja do refleksji nad własnym warsztatem pracy, planowania dalszego rozwoju zawodowego oraz wzajemnego uczenia się ze spotkania z perspektywą drugiego.
Sylwia Żmijewska - Kwiręg
Dyrektorka Programowa i Członkini Zarządu
Szefowa Działu Szkoła ucząca się

Zobacz zdjęcia z konferencji Klubu i Laboratorium szkół uczących się

Inne aktualności

Aktualności

02/06/2022
 • Nauczycielska Akademia Internetowa
Doskonalenie zawodowe 2022/23
Wielkimi krokami zbliża się finał pracowitego roku szkolnego - pełnego wyzwań, ale też budujących doświadczeń, okazji do uczenia się i wzajemnego inspirowania. Zanim udacie się na zasłużony wypoczynek zapraszamy do...
czytaj więcej»
16/05/2022
 • Całościowy rozwój szkoły
Spotkania dyrektorskie w maju
W minionym tygodniu uczestnicy spotkań dyrektorskich trzech edycji Całościowego rozwoju szkoły - poziomu zaawansowanego (kończąca się edycja X, będąca na półmetku edycja XI i inaugurująca proces rozwojowy edycja XII) pracowali...
czytaj więcej»
12/04/2022
 • Nauczycielska Akademia Internetowa
Jak skutecznie doceniać uczniów?
Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu Pomagajmy się uczyć. Tym razem zastanowimy się wspólnie nad tym - jak skutecznie doceniać uczniów? Podczas spotkania zainspirujemy się praktykami nauczycielskimi dotyczącymi udzielania informacji...
czytaj więcej»
Inauguracja studiów w Collegium Civitas, w Warszawie
12/04/2022
 • Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Odpowiedzialni liderzy
Odpowiedzialne przywództwo w szkole to takie przywództwo, które budowane jest na odkrywaniu i definiowaniu własnej tożsamości jako lidera, liderki, zapraszaniu do decyzji i działania osadzonego w aktualnym kontekście (lokalnym i...
czytaj więcej»
Szkoła Podstawowa w Staniszewie
03/03/2022
 • Całościowy rozwój szkoły
Szkoła na drodze zmiany
Marzec to intensywny czas działań w Całościowym rozwoju szkoły – głównym działaniu programu „Szkoła ucząca się”. Pomaga on szkołom dotrzeć do celu, jakim jest zmiana kultury pracy szkoły w obszarze...
czytaj więcej»
01/02/2022
 • Odporna szkoła
Wspieramy dyrektora w wyzwaniach
Poprzez cykliczne webinaria i seminaria odpowiadamy na wyzwania, z którymi mierzy się szkoła. Proponujemy praktyczne rozwiązania, które wspierają nauczycieli i dyrektorów w pracy w zmiennych warunkach. W centrum „Odpornej szkoły”...
czytaj więcej»

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.