Konferencja Marzeń

 • Klub

 • Laboratorium

W dniach 2-4 czerwca odbyła się konferencja dla nauczycieli i nauczycielek ze szkół, które w roku szkolnym 2021/2022 angażowały się w działania programu “Szkoła ucząca się” – Klub lub Laboratorium szkół uczących się

Unikalną dla naszego gatunku strukturę wspólnych przedsięwzięć tworzą wspólne cele z indywidualnymi rolami, koordynowanymi dzięki wspólnej uwadze i indywidualnym perspektywom. 
Michael Tomasello

Niezwykłość tego wydarzenia polegała na tym, że uczestniczki i uczestnicy byli jednocześnie współgospodarzami i prowadzącymi poszczególne bloki warsztatowe i prezentacyjne.  I choć każdy zespół nauczycielski przygotowywał samodzielnie swoją warsztatową propozycję, adekwatnie do tego, nad czym ich szkoły pracowały w roku szkolnym, to wszystko złożyło się na spójną, inspirującą całość. 

Łącznikiem dostępnych warsztatów były: 

 • współpraca nauczycieli różnych przedmiotów;
 • partnerstwo w relacji z uczniami i rodzicami;

 • szukanie strategii na budowanie samodzielności i odpowiedzialności ucznia za swoje uczenie się;

 • poszukiwanie motywacji i sensu w codziennej nauczycielskiej pracy. 

Jednocześnie każda wspólna praca dawała ogromne pole do autonomicznej refleksji – osobistej i szkolnej oraz adaptowania pomysłów na potrzeby i możliwości miejsca, w którym jesteśmy w swoim nauczycielskim rozwoju, z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw wszystkich członków szkolnej społeczności – uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, rodziców, dyrektora szkoły. 

Warsztaty szkół z Laboratorium SUS dotyczyły tego:

 • Jak uczyć uczniów odróżniania faktów i opinii oraz tego, że to ważna umiejętność?

 • Jak postawić uczniów na nogi, wzmocnić zaangażowanie i pracę zespołową dzięki metodzie myślącej klasy? 

 • Jak planować lekcje, by uczniowie mieli okazję doświadczyć samodzielnego dociekania? 

 • W co i jak grać na lekcjach, by nauka przychodziła przy okazji zabawy? 

 • Akademia rodziców – współpraca ze szkołą, która jest atrakcyjna dla rodziców i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. 

Uczestnicy mogli także wziąć udział w debacie oksfordzkiej i dowiedzieć się, jak ją organizować w szkole i jakie umiejętności pomaga kształtować. 

Podczas tegorocznej konferencji wybrzmiały też – obok tematów wprost związanych z uczeniem się ucznia i jego sukcesem edukacyjnym – tematy wychowawcze.

Wątkiem, który wywołał dużo refleksji, ale też emocji był poruszony podczas warsztatów prowadzonych przez Emilię Kędziorek temat tego, po co i jak oceniamy zachowanie uczniów. Okazało się, że kryteria i zasady oceniania (różne w każdej szkole), często ustalane wspólnie z uczniami i dyrektorami nie spełniają swojej funkcji rozwojowej, tworzą ogromne pole do nieprzejrzystych decyzji i niezrozumiałych dla uczniów i rodziców rozwiązań i praktyk. Ale też czynią nauczycieli i wychowawców bezradnymi, nawet wtedy, gdy naprawdę skoncentrowani są na dobru każdego pojedynczego ucznia czy uczennicy. 

Temat ten obecny był też w rozmowach kuluarowych od pierwszego dnia konferencji – zapewne sprzyjał temu końcoworoczny czas. Wierzymy, że refleksje te przełożą się na zmianę szkolnych praktyk a także, na wypracowanie rekomendacji dla zmian systemowych, które pomogą nadać większe znaczenie ocenie opisowej w szkole, w tym ocenie z zachowania. 

Nauczyciele i nauczycielki wyjechali z głębokimi refleksjami, konkretnymi sprawdzonymi praktykami lub wypracowanymi w ciągu tych trzech dni własnymi rozwiązaniami. A także z nowo zawiązanymi relacjami. Dali temu wyraz w ankietach końcowych. Oto kilka cytatów:

W zespole programu “Szkoła ucząca się” nazywaliśmy tę konferencję różnorako: Konferencją Dobrych Praktyk, Konferencją Klubu i Laboratorium szkół uczących się, Konferencją Marzeń. Niezależnie od nazwy z pewnością była to doskonała okazja do refleksji nad własnym warsztatem pracy, planowania dalszego rozwoju zawodowego oraz wzajemnego uczenia się ze spotkania z perspektywą drugiego.
Sylwia Żmijewska - Kwiręg
Dyrektorka Programowa i Członkini Zarządu
Szefowa Działu Szkoła ucząca się

Zobacz zdjęcia z konferencji Klubu i Laboratorium szkół uczących się

Inne aktualności

Aktualności

29/11/2022
 • Szkoła ucząca się
Dyrektorska jesień
W programie “Szkoła ucząca się” staramy się towarzyszyć liderom szkolnym w codziennych zadaniach. Miesiące jesienne dobrze oddają to “towarzyszenie” - za nami bowiem czas intensywnych spotkań, obejmujących ważne dla kadry...
czytaj więcej»
20/10/2022
 • Szkoła ucząca się
Jak świętowaliśmy Dzień (dla) Nauczyciela
Od tego roku świętowanie Dnia Edukacji Narodowej nabrało dla nas nowego znaczenia. Wszystko za sprawą konferencji, którą 8 października zorganizowaliśmy w Centralnym Domu Technologii w Warszawie i online.Konferencja Dzień (dla)...
czytaj więcej»
05/09/2022
 • Szkoła ucząca się
Nie przegap tego wydarzenia!
Weź udział w konferencji Dzień (dla) nauczyciela, 8 października w Warszawie lub online, a znów poczujesz, że Twoja praca w szkole ma sens.
czytaj więcej»
24/08/2022
 • Szkoła ucząca się
Motywacja i integracja w nowym roku szkolnym – webinarium
Jak zacząć dobrze nowy rok szkolny? Jak od początku zadbać o integrację uczniów i uczennic po wakacjach i rozbudzić oraz utrzymać motywację do uczenia (się). Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć...
czytaj więcej»
06/07/2022
 • Szkoła ucząca się
Letnia Szkoła Dyrektorów 2022 za nami!
Ponad 120 dyrektorek, dyrektorów, wicedyrektorek i wicedyrektorów wraz z zespołem koordynatorek, specjalistów, ekspertek, trenerów „Szkoły uczącej się” spotkało się w Falentach pod Warszawą, aby wzajemnie się inspirować i uczyć. Dwa...
czytaj więcej»
01/07/2022
 • Całościowy rozwój szkoły
Ponad trzydzieści nowych szkół uczących się
Z końcem czerwca zakończył się dwuletni cykl szkoleń, spotkań, warsztatów w Całościowym rozwoju szkoły na poziomie podstawowym. Była to już osiemnasta edycja tego działania, w którym wzięło udział trzydzieści jeden...
czytaj więcej»

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.