Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty pozwalają na nowo spojrzeć na kwestię przywództwa w szkole. Wzmacniają w dyrektorach i dyrektorkach poczucie sensu swojej pracy i przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu. 

Zdajemy sobie dobrze sprawę, że każdy z nich ma własną osobowość oraz kieruje zespołem różnych ludzi, którzy pracują wspólnie w szkole. Prowadząc te studia, staramy się więc pomagać wszystkim dyrektorom i dyrektorkom, aby mogli rozwinąć kompetencje i znaleźć odpowiednie narzędzia do zarządzania szkołą w różnych sytuacjach, także kryzysowych. Każdy ze słuchaczy pracuje pod opieką swojego własnego mentora.

Dlaczego warto?

Dyrektor(ka) lub wicedyrektor(ka):

Opinie i relacje

Mapa szkół

W programie „Szkoła ucząca się” dbamy o sieciowanie, budowanie wspólnoty między współpracującymi ze sobą placówkami, nauczycielami i dyrektorami.

Na mapie znajdziesz wszystkie uczestniczki i uczestników bieżącej edycji SPLO.