Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty skierowane są do dyrektorów(ek) i wicedyrektorów(ek) szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. Trwają trzy semestry, podczas których słuchacze i słuchaczki uczestniczą w ośmiu zjazdach, kursie internetowym oraz w spotkaniach online w małej grupie seminaryjnej. Studia prowadzimy we współpracy z uczelnią wyższą Collegium Civitas w Warszawie.

Udział w Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty pozwala bardziej adekwatnie spojrzeć na kwestię przywództwa w szkole oraz poczuć się silniejszy jako dyrektor i wicedyrektor. Wzmacnia poczucie sensu pracy i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. 

Prowadząc te studia, dzielimy się inspiracjami i dobrymi praktykami ze szkół, które gromadzimy od siedemnastu lat. Zdajemy sobie dobrze sprawę, że każdy dyrektor i wicedyrektor ma własną osobowość oraz kieruje zespołem różnych ludzi, dlatego słuchacze są pod indywidualną opieka mentora. Pomaga on słuchaczowi rozwinąć kompetencje i znaleźć odpowiednie narzędzia do zarządzania szkołą w różnych sytuacjach, także kryzysowych. 

Trwa rekrutacja do nowej edycji
Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.

Opinie słuchaczy

Od roku 2005 roku w 14 rocznikach naszych studiów wzięło udział prawie sześciuset dyrektorów, którzy ocenili je jako przydatne i bardzo dobrze prowadzone. Dodatkowo, edycję prowadzoną pod nazwą Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się w latach 2017 – 2019  ukończyło prawie dziewięciuset słuchaczy.