Trenerzy

Nasi trenerzy to nauczyciele praktycy, którzy doskonale znają specyfikę pracy w szkole, jej możliwości i ograniczenia oraz potrzeby kadry pedagogicznej. Zespół trenerski stale rozwija swoje umiejętności i doskonali techniki służące efektywnej pracy z dorosłymi.

Zespół trenerów „Szkoły uczącej się”

Współpracują z nami:

Polska północna

Nauczycielka języka polskiego i historii, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubieszewie. Od dawna opiekuje się samorządem szkolnym, prowadzi zajęcia teatralne oraz szkolny DKF. Od 2008 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej – najpierw jako uczestniczka kursu internetowego z zakresu oceniania kształtującego, potem programu „Rozwijanie Uczenia się i Nauczania” (RUN). Szkoła, w której pracuje, bierze obecnie udział w projekcie Laboratoria Praktyki Edukacyjnej; Małgorzata lideruje zespołowi nauczycieli i nauczycielek. W wolnym czasie czyta biografie ciekawych ludzi i podróżuje szlakami polskich filmów.

Chemiczka z wykształcenia, a z zawodu nauczycielka przyrody; absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. W poprzednich latach była dyrektorką Szkoły Podstawowej w Lubieszewie. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2008 roku – najpierw jako uczestniczka szkoleń razem z nauczycielami zarządzanej przez siebie szkoły, a obecnie jako trenerka „Szkoły uczącej się”. Lubi wędrówki po górskich szlakach, dobre książki i muzykę.

Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego oraz gimnazjum. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i podstaw przedsiębiorczości, a także nauczyciel akademicki i trener specjalizujący się w zagadnieniach prawa oświatowego. Przez dziesięć lat pracował w kuratorium oświaty jako wizytator, dyrektor wydziału, potem wicekurator. Jest autorem analiz i audytów związanych z budowaniem strategii rozwoju oświaty. Zajmuje się koordynowaniem projektów europejskich i rządowych w obszarze edukacji. W wolnych chwilach gotuje i podróżuje. W dobie internetu woli przeczytać dobrą literaturę i poczuć zapach farby drukarskiej.

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, a obecnie dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka w programie „Szkoła ucząca się”, „Szkoła z klasą” oraz wielu innych programach młodzieżowych. Lubi podróże, dobrą książkę oraz kawę w towarzystwie przyjaciół.

Polska północno-zachodnia

Nauczycielka języka angielskiego. W latach 2006-2008 była ambasadorką programu eTwinning w województwie zachodniopomorskim. Od 2006 roku jest trenerką kursów internetowych dla nauczycieli w FRSE. Zwolenniczka blended learning i efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2012 roku. Obecnie trenerka „Szkoły uczącej się” i mentorka kursu internetowego Ocenianie kształtujące. Ceni samodzielność i decyzyjność uczniowską. Przeciwstawia się wszelkim działaniom, które w dydaktyce nie przynoszą żadnego rezultatu, są „sztuką dla sztuki”.

Pracuje w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu. Stara się przekonać swoich uczniów i uczennice, że matematyka jest dziedziną łatwą, ciekawą i przydatną. Prowadzi także zajęcia z Systemów Baz Danych. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2005 roku – prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz moderuje kursy internetowe. W czasie wolnym najchętniej czyta książki, spotyka się z przyjaciółmi, tańczy, jeździ na rowerze lub wędruje po górach.

Nauczycielka biologii i wf. w gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako kierowniczka i mentorka kursów internetowych oraz trenerka „Szkoły uczącej się”. Ma wiele różnych zainteresowań, ale najbardziej pasjonuje ją psychologia. Najlepiej odpręża się poprzez różne formy aktywności ruchowej: narty, pływanie, siatkówkę, jogging, turystykę górską.

Ukończyła filologię rosyjską i filologię polską. Pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie (Zielona Góra) jako nauczycielka języka polskiego. Odnosi sukcesy stosując ocenianie kształtujące w pracy z uczniami i uczennicami oraz zarażając do tej metody innych nauczycieli. Prowadzi grupę teatralną „Sowizdrzałki”. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 5 lat, najpierw jako uczestniczka kursu internetowego, obecnie jako trenerka „Aktywnej Edukacji”, mentorka Nauczycielskiej Akademii Internetowej oraz trenerka w programie „Szkoły uczącej się”. W życiu prywatnym ceni dobrą książkę, wycieczki rowerowe, wypoczynek na wsi oraz podróże po Bałkanach.

Polonistka i nauczycielka sztuki z wykształcenia, w szkole podstawowej i gimnazjum, a od dwunastu lat dyrektorka Zespołu Szkół w Benicach w Wielkopolsce. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych dla Liderów Oświaty. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka „Szkoły uczącej się” i mentorka kursów internetowych. W wolnym czasie biega, podróżuje, zajmuje się ogrodem.

Jest polonistką, uczy w Szkole Podstawowej w Racocie. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2005 roku, jest mentorką i kierowniczką kursu internetowego, prowadzi szkolenia z oceniania kształtującego. Lubi rozmawiać z ludźmi, kocha dobrą książkę, uwielbia górskie wędrówki.

Nauczycielka języka niemieckiego z zawodu i zamiłowania. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2008 roku, początkowo jako uczestniczka kursów internetowych, szkolna liderka „Szkoły uczącej się” oraz koordynatorka programu „Szkoła Myślenia” i „Szkoła z klasą 2.0”. Od 2010 roku jest trenerką i mentorką kursów internetowych. Lubi dobrą książkę, film, teatr i gotowanie.

Polska centralna

Nauczycielka matematyki w III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku. Jak sama twierdzi, praca z uczniami daje jej wiele satysfakcji, a spotkania z ciekawymi ludźmi inspirują do podejmowania nowych wyzwań. Od 2007 roku jest związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej, uczestnicząc w programach realizowanych przez szkołę: „Szkoła ucząca się”, „Szkoła Myślenia”, „Sieci Szkół”, „Akademia Edukacji”, „Rozwijanie Uczenia się i Nauczania” (RUN). Obecnie jest trenerką „Szkoły uczącej się”. Lubi wypoczywać poza miastem, czytając książki lub fotografując przyrodę.

W szkole przy tablicy pracuje 22. rok. Nauczycielką została z przypadku, ale dzisiaj nie wyobraża sobie siebie w innej roli. Była dyrektorką Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Warszawie, pracowała też jako pedagożka, a przez 9 lat uczyła historii i rosyjskiego. Obecnie pracuje jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego. Kolekcjonuje muzykę filmową i stare filmy (włącznie z kinem niemym). 

Nauczycielka biologii i przyrody. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2008 roku jako trenerka, kierowniczka i mentorka kursów internetowych. Zajmuje się głównie wdrażaniem strategii oceniania kształtującego i praktykami współpracy nauczycieli nad podnoszeniem jakości swojego nauczania. Bardzo ceni sobie kontakty z innymi ludźmi. Kocha górskie wędrówki o każdej porze roku, a latem jazdę na rowerze. Jest też fanką psów, zwłaszcza tych dużych.

Nauczycielka przyrody oraz dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2003 roku, najpierw jako uczestniczka różnych programów, a teraz jako trenerka. Lubi prace w ogródku, książki biograficzne i stare starówki w miastach. Jej dewizą jest uśmiech.

Matematyczka z wykształcenia, wykładowczyni na Politechnice Warszawskiej, nauczycielka matematyki w liceach w Warszawie, dyrektorka liceum. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2000 roku, w programie „Szkoła ucząca się”. Kieruje zespołem, który prowadzi warsztaty dla nauczycieli z całej Polski, jest szefową zespołu ekspertów oraz trenerką „Szkoła uczącej się”. Specjalizuje się w ocenianiu kształtującym. Autorka programów dla szkół i nauczycieli, książek: Ocenianie kształtujące w praktyce, Uczę w klasach młodszych i Uczę (się) w szkole. Prowadzi serwis internetowy poświęcony ocenianiu kształtującemu. W wolnych chwilach zajmuje się ceramiką i rysowaniem. 

Nauczycielka języka polskiego. Zawsze chciała uczyć dzieci, więc po ukończeniu studiów postanowiła zrealizować to marzenie. Jej pasją jest teatr, który stara się propagować wśród młodzieży, prowadząc grupę teatralną. Bardzo ważna jest dla niej także praca z dziećmi z niepełnosprawnością – od lat jest wychowawczynią klas integracyjnych w swojej szkole. Lubi urozmaicać swoje lekcje, wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2009, najpierw jako uczestniczka kursów, później jako mentorka i trenerka. Jak mówi, ocenianie kształtujące pomaga jej stawać się bardziej świadomą nauczycielką, wskazywać uczniom i uczennicom cel, dla którego warto się uczyć.

Polska wschodnia

Nauczycielka fizyki z wykształcenia i zamiłowania. Kiedyś uczyła w szkole podstawowej, obecnie w liceum. Związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej od blisko 10 lat, początkowo jako uczestniczka kursów internetowych, obecnie mentorka kursów i trenerka „Szkoły uczącej się”; współpracuje również w „Akademii Uczniowskiej”. Prawdziwa miłośniczka prac ogrodniczych, lubi spędzać wolne chwile w ogrodzie, na czytaniu dobrych książek i wędrówkach po Bieszczadach.

Nauczycielka matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2004 roku, początkowo jako uczestniczka szkoleń i kursów internetowych, obecnie również jako mentorka i trenerka „Szkoły uczącej się” – prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych. Od wielu lat stosuje elementy oceniania kształtującego w praktyce szkolnej. Jak twierdzi, zadaniem oceniania jest m.in. wskazywanie, w jaki sposób się uczyć, a tego uczy ocenianie kształtujące. Uwielbia wypoczynek poza miastem, a w wolnej chwili czyta dobre książki.

Nauczycielka języka polskiego, przez kilkanaście lat pracowała w liceum ogólnokształcącym, a od 2010 r. uczy w Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie, której jest także dyrektorką. Swój kontakt z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęła w 2005 roku od uczestnictwa w szkoleniu internetowym na temat oceniania kształtującego i od sprawdzenia w praktyce, że to naprawdę działa. Obecnie jest trenerką „Szkoły uczącej się” i prowadzi szkolenia z oceniania kształtującego, współpracuje też przy tworzeniu kursów w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, angażuje się aktywnie także w działania „Aktywnej Edukacji”. Uwielbia góry , a zwłaszcza Bieszczady jesienią, eksperymentowanie w kuchni, a najbardziej – rozmowy z ważnymi dla niej ludźmi, mądre i ciepłe.

Nauczycielka chemii, dyrektorka Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2010 roku, początkowo jako słuchaczka studiów podyplomowych dla Liderów Oświaty, następnie trenerka w programie „Aktywna Edukacja” i mentorka kursów Nauczycielska Akademia Internetowa.  Od wielu lat stosuje ocenianie kształtujące w swojej pracy z uczniami i uczennicami, stara się nim zarażać innych nauczycieli. Zwolenniczka nowoczesnych technologii, które z powodzeniem wykorzystuje w zarządzaniu szkołą. A prywatnie… mieszka w Szczebrzeszynie, tam, gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie. Związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2010 roku, początkowo jako uczestniczka kursów internetowych, później jako trenerka w programie „Aktywna Edukacja”. Obecnie pracuje jako trenerka również  w innych naszych programach, m.in. w „Szkole uczącej się”. Każdą wolną chwilę najchętniej spędza z książką, najlepiej, gdy jest to kryminał.

Polska południowo-zachodnia

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorka jednej z wrocławskich szkół. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2012 roku jako dyrektorka konsultantka i trenerka. Uważa, że podstawą uczenia się w szkole są dobre relacje międzyludzkie. Wolny czas spędza na spacerach z psami albo eksperymentując w kuchni. 

Nauczycielka języka polskiego i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Jerzmankach. Z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej moderuje kursy internetowe, a w „Szkole uczącej się” prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych. Nauczanie jest jej pasją i często o sobie mówi, że bardzo lubi uczyć . Interesuje się psychologią stosunków międzyludzkich.

Polska południowa

Nauczycielka zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka i kierowniczka kursów internetowych w programie „Szkoła ucząca się” (działania: Całościowy rozwój szkoły oraz Laboratoria praktyki nauczycielskiej).

Nauczycielka biologii, od początku swojej drogi edukacyjnej związana z katowickim Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego. Dziś wciąż z radością uczy biologii i jest wicedyrektorką Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach. Swoją współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęła w 2000 roku jako trenerka programu „Szkoła ucząca się”. Dziś jest także asystentką szkół, moderatorką kursów internetowych. Pracuje w zespole merytorycznym propagującym wdrażanie OK zeszytu do szkół. Kocha podróże, lubi poznawać ludzi i historię odwiedzanych miejsc, smakować regionalne potrawy, poznawać tradycje oraz czuć przyrodę wszystkimi zmysłami.

Pracuje w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie jako pedagożka szkolna. Prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych, dyslektycznych i agresywnych. Współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęła w 2001 roku, odkąd jej szkoła uczestniczy w programie „Szkoła ucząca się”. Dziś prowadzi szkolenia oraz mentoruje w kursach internetowych. Lubi poznawać nowych ludzi, czytać reportaże i oglądać horrory. Odpoczywa słuchając muzyki i pracując na działce. Jej pasją są podróże, te małe i te duże.

Polonistka w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, lektorka języka polskiego dla obcokrajowców, opiekunka, a zarazem najwierniejsza fanka koła teatralnego. Jest trenerką i mentorką dwóch programów Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Aktywna Edukacja” i „Szkoła ucząca się.” Lubi ludzi, wyzwania i podróże.

Pracuje w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie. Uczy historii w szkole podstawowej i w gimnazjum. Prowadzi z uczniami Trening Zastępowania Agresji (ART). Czyta sporo polskiej fantastyki. Latem zwiedza ciekawe zakątki Polski i jako ratownik strzeże znanych i mniej znanych akwenów wodnych. Absolutny fan muzyki rockowej. Z upodobaniem jeździ na koncerty, np. Marillion czy Iron Maiden. Frapuje go rock nawet… norweski! Czyta czeską poezję i prozę Josefa Skroveckego.

Politolożka z wykształcenia, a z zawodu nauczycielka. Od dawna współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, najpierw jako nauczycielka, realizując z uczniami projekty młodzieżowe. Od 1999 roku jest trenerką „Szkoły uczącej się”, a od 2005 roku – kierowniczką merytoryczną Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Jej motto to słowa Kartezjusza: „Wystarczy polubić swoją pracę i do końca życia nie trzeba pracować”. Lubi czytać, żeglować, jeździć na nartach i chodzić po górach.

Nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa. Początki współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej przypadają na rok 2007. W pierwszych latach były to programy: „Edukacja z Internetem”, „Aktywni z natury” i „Nauczycielska Akademia Internetowa”, potem „Akademia Uczniowska”, „Aktywna Edukacja”, „Szkoła ucząca się”, programy edukacji globalnej. Obecnie jest trenerem „Szkoły uczącej się”, mentorem i kierownikiem kursów internetowych. Lubi aktywny wypoczynek, dobre książki i trudne filmy.

Nauczycielka matematyki w liceum oraz technikum. Od 2007 roku dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Swoją współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęła się od Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Jest trenerką „Szkoły uczącej się”, dyrektorką konsultantką, asystentką szkół, mentoruje w kursach internetowych. Lubi podróże i dobrą książkę.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.