Wsparcie dyrektorów

W programie „Szkoła ucząca się” wspieramy profesjonalizację warsztatu pracy dyrektorów, którzy dzięki pogłębionemu rozumieniu procesu uczenia, zastosowaniu nowych metod nauczania i oceniania oraz lepszej organizacji pracy szkoły poprawiają doświadczenia edukacyjne wszystkich uczniów i uczennic.

Pomagamy dyrektorom i dyrektorkom rozwijać kompetencje przywódcze, wspieramy ich w planowaniu form doskonalenia nauczycieli oraz w realizacji nadzoru pedagogicznego

Tworzymy też wspierającą się wspólnotę dyrektorów i dyrektorek. 

Studia podyplomowe dla dyrektorów

Rozwijają praktykę rozproszonego przywództwa edukacyjnego skupionego na uczeniu się (Studia Podyplomowe Liderów Oświaty).

Całościowe programy rozwoju szkoły

Wzmacniają wprowadzanie strategii oceniania kształtującego, współpracę nauczycieli i rozproszone przywództwo (Całościowy rozwój szkoły oraz Klub i Laboratorium SUS).

Mentoring indywidualny

Wspiera w pogłębianiu wiedzy na temat własnego przywództwa, pomaga rozpoznać swój potencjał i skutecznie działać (Mentoring indywidualny dla liderów edukacyjnych)

Dyrektorzy otrzymują:

Inne formy wsparcia dyrektorów i dyrektorek

Prowadzimy  sieć dyrektorek i dyrektorów uczących się w ramach „Odpornej szkoły” – cykl otwartych spotkań online dla kadry zarządzającej szkołą. Tematykę spotkań dostosowujemy do bieżących wyzwań i zadań, wynikających z dynamiki roku szkolnego.

Podczas spotkań tworzymy przestrzeń, w której dyrektorzy i wicedyrektorzy uzyskują bieżące informacje i analizy eksperckie, wyrażają swoje opinie i wymieniają się dobrymi praktykami.