Całościowy rozwój szkoły

Całościowy rozwój szkoły to główna część programu „Szkoła ucząca się”. Wspieramy szkoły, które pragną doskonalić warsztat pracy nauczycieli i dyrektorów oraz pomagamy im zmieniać stopniowo relacje między nauczycielami, uczniami i dyrekcją. Ma to pozytywny wpływ na kulturę nauczania i uczenia się, zwiększa zaangażowanie uczniów i uczennic oraz pozwala im coraz pełniej wykorzystać swój potencjał.

Proponujemy działania w etapie podstawowym i zaawansowanym. W obu etapach uczestnicy i uczestniczki biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych. 

W każdym etapie szkole towarzyszy asystent – ekspert i praktyk oceniania kształtującego, który nie tylko posiada wiedzę, w jaki sposób pomóc dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, ale także towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje dyrektorzy i nauczyciele podejmują samodzielnie, korzystając ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynika z dialogu i współpracy. 

Praca w każdym etapie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie zaszczytnego tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ. Aby otrzymać certyfikat jakości nauczania i uczenia się uczniów i uczennic, należy dokonać podsumowania pracy nad wdrażaniem oceniania kształtującego na poziomie podstawowym oraz zorganizować konferencję na poziomie zaawansowanym, która upowszechniać będzie ocenianie kształtujące.

Dlaczego warto?

Udział szkoły w działaniu wpływa pozytywnie na kulturę nauczania i uczenia się oraz poprawia relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Całościowy rozwój szkoły – etap podstawowy

W etapie podstawowym szkoły poznają podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu i informację zwrotną oraz wprowadzają je do swojej codziennej praktyki. Na tym etapie działania obejmują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora.

Rekrutacja do kolejnych edycji etapu podstawowego rozpoczyna się co roku w październiku/listopadzie i trwa dwa miesiące. 

W każdej edycji przyjmujemy około 30 placówek – decydują kryteria i kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji szkół.

Całościowy rozwój szkoły – etap zaawansowany

W etapie zaawansowanym szkoły koncentrują swoje działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego oraz stosowanie strategii oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk do profesjonalnej pracy nauczycieli i nauczycielek. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę mającą na celu poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach i wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy.

Rekrutacja do kolejnych edycji etapu zaawansowanego rozpoczyna się co roku w marcu/kwietniu i trwa dwa miesiące. 

W każdej edycji przyjmujemy do 15 placówek – decydują kryteria i kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Ocenianie kształtujące otworzyło naszej szkole wiele „rozwojowych drzwi”. Okazało się, że nie da się wprowadzać OK bez właściwej komunikacji, ale też z drugiej strony, że to właśnie OK otwiera drzwi do współpracy i komunikacji. Zarówno pomiędzy nauczycielami (wzajemne uczenie się, obserwacje lekcji), jak i uczniami (praca w parach, grupach, ocena koleżeńska, informacja zwrotna). Uczy rozmowy, dyskusji, podejmowania wyborów, podsumowywania, refleksji (...). Wybór oceniania kształtującego ponad dziesięć lat temu nie zamknął szkoły tylko wokół tej koncepcji i nie ograniczył jej rozwoju. Wręcz przeciwnie, „praktykowanie” oceniania kształtującego zaprasza do zgłębiania coraz nowszych obszarów.
Małgorzata Sulewska
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach

Mapa szkół

W programie „Szkoła ucząca się” dbamy o sieciowanie, budowanie wspólnoty między współpracującymi ze sobą placówkami, nauczycielami i dyrektorami. 

Na mapie znajdziesz wszystkie uczestników edycji Całościowego rozwoju szkoły (etap podstawowy i zaawansowany).

Dowody na skuteczność