Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące to koncepcja, która zakłada prowadzenie i ciągłe doskonalenie procesów uczenia się i nauczania w szkole, w wyniku których uczniowie i uczennice zyskują duże i wartościowe doświadczenie.

To także efektywna praktyka szkolna, która opiera się na dialogu i szacunku. W centrum jej uwagi znajduje się udzielanie informacji zwrotnej, która wspiera uczniów w procesie uczenia się, a nauczycielowi dostarcza wiedzy, jak ma tego wsparcia udzielać. Koncentruje się również na stwarzaniu sytuacji edukacyjnych, które sprzyjają głębokiemu uczeniu i budują odpowiedzialność oraz samoregulację uczniów i uczennic w procesie uczenia się. 

Ocenianie kształtujące buduje otwartą i uczciwą relację między podmiotami procesu uczenia się zachodzącego w szkole. Dzięki tej relacji oraz wynikającego z niej poczucia bezpieczeństwa, w szkole może mieć miejsce dogłębne uczenie się.

Stosowanie oceniania kształtującego jest zgodne z przepisami prawa oświatowego i rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Jak rozumiemy ocenianie kształtujące w „Szkole uczącej się”?

W programie zmieniało się w ciągu 20 lat rozumienie roli i funkcji oceniania kształtującego. Wynikało to głównie z procesu rozwoju organizacji, doświadczeń szkół, z którymi współpracowaliśmy oraz analizy polskich i światowych badań w zakresie skuteczności wybranych interwencji w edukacji.  

Na początku ocenianie kształtujące pojawiło się jako światowy kierunek w rozwoju szkół. Przystosowanie myślenia o ocenianiu kształtującym do polskich warunków spowodowało, że zaczęliśmy je traktować w kategoriach metod pracy nauczycieli, jako zasób elementów wprowadzanych do pracy nauczycielskiej, dotyczących przede wszystkim odmiennego niż dotychczasowy, sposobu oceniania postępów uczniów i uczennic. 

Dalsza ewolucja, wynikająca z dojrzewania w myśleniu o procesach nauczania i uczenia się, przyczyniła się do przekształcenia oceniania kształtującego w rodzaj filozofii oceniania pomagającego się uczyć, opartego na budowaniu relacji pomiędzy aktorami procesów szkolnych. 

Obecnie postrzegamy ocenianie kształtujące jako całościową koncepcję pracy szkoły, która wspiera kulturę pracy szkoły, jak również sposób kształtowania działań i pomysł na pracę wszystkich nauczycieli i nauczycielek.

Fundamenty oceniania kształtującego

Więcej informacji o ocenianiu kształtującym oraz propozycje materiałów i narzędzi znajdziesz w serwisie poświęconym OK.

Ocenianie kształtujące

Dowiedz się więcej o ocenianiu kształtującym, sprawdź nasze propozycje materiałów i narzędzi wspierających wdrażanie tej koncepcji do pracy z uczniami i uczennicami.