Kursy internetowe

W ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej prowadzimy kursy poświęcone ocenianiu kształtującemu, w tym „OK zeszytowi”, oraz kursy metodyczne dla nauczycieli (np. kurs wspierający edukację matematyczną) i praktyczne z zakresu efektywnych strategii i metod uczenia się uczniów i uczennic, w tym kurs o uczeniu się. 

Propagujemy praktyki nauczania i pracy szkoły, których skuteczność potwierdzają wyniki licznych badań naukowych nad skutecznym uczeniem się uczniów i efektywną pracą szkoły.

Nasze kursy wspierają szkołę w realizacji wymogów polityki oświatowej państwa oraz podstawy programowej. Stawiają one uczestnikom i uczestniczkom ambitne zadania, uczą ich myślenia naukowego, pomagają poznawać świat metodami badawczymi, rozwijają umiejętności samodzielnej nauki, pracy zespołowej oraz wykorzystywania nowej wiedzy w praktyce. Dzięki kursom nauczyciele i nauczycielki podnoszą jakość uczenia się uczniów i uczennic.

Jesteśmy akredytowaną jednostką doskonalenia nauczycieli z prawie 20 letnim stażem. Każdego roku w kursach bierze udział ok. 1000 nauczycieli różnych przedmiotów, wszystkich typów i poziomów szkół. Co roku mamy w ofercie od 8 do 12 kursów internetowych. 

Nauczycielska Akademia Internetowa

Poznaj aktualne tematy prowadzonych kursów oraz informacje organizacyjne.