Warsztaty dla rad pedagogicznych

W programie „Szkoła ucząca się” organizujemy warsztaty stacjonarne i online dla rad pedagogicznych.

Celem warsztatów jest promowanie oceniania kształtującego i dokonanie zmian w kulturze pracy szkoły poprzez zwiększenie nacisku na współpracę nauczycieli i nauczycielek, jak również poprawa przebiegu procesu i efektów uczenia się wszystkich uczniów i uczennic poprzez stosowanie bardziej efektywnych metod nauczania i oceniania oraz organizacji wspólnej pracy w szkole.

10 powodów, dla których warto wybrać nasze szkolenia

  • zagadnienia i tematy praktyczne;
  • dobór metod, które angażują uczestników i uczestniczki w działania;
  • wsparcie zmian w kulturze pracy szkoły opartej na współpracy nauczycieli i nauczycielek;
  • tematyka podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na dany rok;
  • realizacja zasad skutecznego uczenia się dorosłych na szkoleniu;
  • możliwość otrzymania po warsztatach informacji zwrotnej na temat szkolenia (dyrektor) oraz materiałów przydatnych w codziennej pracy (nauczyciele);
  • trenerzy prowadzący szkolenia to nauczyciele praktycy;
  • forma stacjonarna i online (internetowa) szkoleń;
  • termin i miejsce szkolenia dostosowane do potrzeb szkoły;
  • możliwość uzyskania wsparcia przez szkoły uczestniczące w warsztatach – udział w kursach internetowych i programach edukacyjnych.

Jesteśmy akredytowaną jednostką doskonalenia nauczycieli z prawie 20-letnim stażem. Każdego roku z naszej oferty warsztatów korzysta ok. 200 szkół oraz ponad 4000 nauczycieli i nauczycielek.

Po szkoleniu z oceniania kształtującego grupa nauczycieli pracujących z uczniami tą metodą powiększyła się do 50% rady. Nauczyciele na lekcjach systematycznie przedstawiają cele i kryteria oceniania w sposób zrozumiały dla uczniów oraz stosują ocenę koleżeńską. Lekcje stały się bardziej atrakcyjne.
Zofia Steć
dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim