Wsparcie szkół

W programie „Szkoła ucząca się” wspieramy rozwój całej szkoły – dyrektora i rady pedagogicznej, koncentrując ich uwagę na uczeniu się wszystkich uczniów i uczennic. Proponujemy ocenianie kształtujące, współpracę nauczycieli oraz rozproszone przywództwo edukacyjne (zaangażowanie liderów nauczycielskich) jako ramy dla edukacyjnej zmiany

Szkoły otrzymują od nas: wsparcie asystenckie dla dyrektorów i liderów szkolnych, warsztaty i kursy dla rad pedagogicznych (metodyczne i tematyczne) oraz konferencje dla grup międzyszkolnych.

W ramach programu oferujemy szkołom kilkuletnią ścieżkę rozwoju i udział w następujących działaniach:

Całościowy rozwój szkół

Propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy poprzez wdrażanie oceniania kształtującego oraz współpracę nauczycielek i nauczycieli.

Klub

Propozycja dla szkół, które chcą pogłębiać zmianę w szkole poprzez wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie oraz poznawanie idei, metod i narzędzi wspierających wartościowe uczenie się.

Laboratorium

Szkoły rozwijają uczenie w obszarach: samoregulacja w uczeniu się, uczenie się interdyscyplinarne, samodzielność myślenia i rozwiązywanie problemów, projektowanie lekcji, tworzenie społeczności uczącej się.

Przy wsparciu „Szkoły uczącej się”:

Szkoły mogą też – niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju są – skorzystać z rocznej oferty warsztatowej oraz kursów internetowych.

Oferta warsztatowa

Zapoznaj się z aktualną ofertą warsztatów stacjonarnych i online dla rad pedagogicznych.

Kursy internetowe

Poznaj tematy prowadzonych aktualnie kursów oraz informacje organizacyjne.