Partnerzy

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją – umacniania efektów polskiej transformacji oraz dzielenia się doświadczeniami Polski z innymi krajami postkomunistycznymi.

PAFW realizuje programy w trzech obszarach tematycznych:

W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w społecznościach lokalnych. Fundacja od początku stara się tak kształtować swoje programy, aby się wzajemnie uzupełniały i wzmacniały.

W 2008 roku PAFW podjęła partnerską współpracę z największą pozarządową instytucją grantodawczą na świecie – Fundacją Billa i Melindy Gatesów, co zaowocowało uruchomieniem w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek, w wyniku którego blisko 4 tysiące bibliotek w małych miejscowościach przekształco w nowoczesne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej.

Działalność Fundacji doceniło Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy, przyznając jej Nagrodę dla Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2008, głównie za przedsięwzięcia o charakterze zagranicznym.  Fundacja przeznaczyła na te cele najwięcej środków na program „Przemiany w Regionie (RITA)”, służący transferowi polskich doświadczeń i rozwojowi kontaktów polskich organizacji obywatelskich, samorządów lokalnych oraz innych instytucji z partnerami na Wschodzie.

Od 2000 roku Fundacja przeznaczyła na swoją działalność ponad 150 mln USD, a jej fundusz wieczysty przekroczył 250 mln USD. W tym czasie, w ramach 30 programów, sfinansowano ponad 23 tysiące stypendiów, 9000 projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 43 tysięcy nauczycieli, a także dla 19 tysięcy liderów i pracowników organizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych do Polski uczestniczyło ponad 6 tysięcy osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii oraz innych krajów.

Dowiedz się więcej o Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.