Jak działamy?

Warunkiem skutecznego uczenia się uczniów i uczennic jest świadomość, czego się uczą, jak mogą tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym oraz skąd będą wiedzieć, że to umieją. 

W programie „Szkoła ucząca się” pomagamy tworzyć środowisko uczenia się w skuteczny sposób. Wspieramy rozwój szkół, podnosimy kwalifikacje zawodowe i kompetencje nauczycieli i dyrektorów oraz koncentrujemy się na stałym doskonaleniu procesu uczenia się wszystkich uczniów i uczennic.

0
Szkół razem z nami!
0
Nauczycieli, którzy nam zaufali!

Kluczowe koncepcje

Podstawowym narzędziem pracy ze szkołami jest ocenianie kształtujące, czyli zestaw strategii uczenia (się). Dzięki partnerstwu ucznia i nauczyciela rozwija ono kompetencje uczenia się, wspiera wewnętrzną motywację i poczucie autorstwa przez  m.in. jasne określenie celów i kryteriów sukcesu, zadawanie pytań, informację zwrotną i współpracę w klasie. 

Konsekwentne wprowadzenie oceniania kształtującego w szkole wspierają działania skupione na doskonaleniu procesu uczenia się – współpraca nauczycieli oraz rozproszone przywództwo edukacyjne dyrektora, który dzieli się odpowiedzialnością z innymi i wzmacnia liderów nauczycielskich.

Relacje i kultura pracy szkoły

Koncepcje „Szkoły uczącej się” pozwalają zmieniać relacje międzyludzkie. Stosunki hierarchiczne oparte na formalnych procedurach ustępują stosunkom partnerskim, które są zbudowane na szacunku, zaufaniu, trosce i motywacji wewnętrznej. Ocenianie kształtujące zmienia relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, współpracę między nauczycielami oraz rozproszone przywództwo edukacyjne między dyrektorem a nauczycielami. 

Struktura programu „Szkoła ucząca się”

Oferujemy szkołom wsparcie stosowne do ich potrzeb i możliwości – od wsparcia szkoleniowego, podnoszącego kompetencje nauczycieli i dyrektorów, po programy całościowego rozwoju angażujące dyrekcję i radę pedagogiczną we wprowadzanie głębokich zmian w funkcjonowaniu szkoły.

W ramach programu są prowadzone:

Nauczycielki siedzące przy stole przy rozłożonym flipcharcie.

W programie prowadzimy też:

Ważnym elementem programu są:

Program „Szkoła ucząca się” wspiera również działania szkół w zakresie rozwijania kompetencji obywatelskich i społecznych młodych ludzi, wspierania samorządności uczniowskiej oraz aktywności lokalnej młodzieży, upowszechniania edukacji globalnej i ekologicznej.

Oddziaływanie „Szkoły uczącej się”

Program zainicjowany został w 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności  jako jedno z przedsięwzięć służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Chcieliśmy (i nadal chcemy) dawać dyrektorom i nauczycielom poczucie wpływu na to, co dzieje się w ich szkołach i wspierać ich w zmienianiu swoich szkół tak, by lepiej służyły młodym ludziom.

Program oddziałuje na szkoły i system edukacji na czterech poziomach: