Współpraca nauczycieli

Przez współpracę nauczycieli rozumiemy nie tylko realizację grupową zadań wyznaczonych przez szkołę, ale też uwspólnianie wiedzy i przekonań dotyczących procesu nauczania i uczenia się uczniów i uczennic, wiarę w siłę oddziaływania zbiorowego oraz wzajemne wspieranie i uczenie się nauczycieli i nauczycielek. Polega ona przede wszystkim na wzajemnej wymianie doświadczeń oraz refleksji nad tym, jak uczą się uczniowie. 

Współpraca nauczycieli pomaga wdrażać efektywne strategie i koncepcje do szkolnej praktyki, szukać skutecznych sposobów, jak radzić sobie z wyzwaniami wychowawczymi i edukacyjnymi oraz lepiej angażować rodziców.

Praktyki współpracy w „Szkole uczącej się”

W programie nauczyciele i nauczycielki:

Upowszechniamy też konkretne praktyki współpracy nauczycieli i nauczycielek:

Inne sposoby i praktyki uczenia się we współpracy

Współpraca

Poznaj korzyści, jakie wynikają z wzajemnego uczenia się i współpracy nauczycieli oraz propozycje materiałów i narzędzi rozwijających praktyki współpracy.