Klub i Laboratorium

Klub i Laboratorium to okazja do utrwalenia oceniania kształtującego w szkole, a także do rozszerzenia wiedzy o procesie uczenia się, ideach, metodach, narzędziach i efektywnych praktykach nauczania.

Klub szkół uczących się

Zapraszamy do Klubu wszystkie szkoły, które ukończyły kurs Całościowy rozwój szkoły – poziom zaawansowany oraz te, które brały kiedyś w nim udział.  

Każda szkoła w Klubie określa cel do osiągnięcia, który jest związany z wartościowym uczeniem się uczniów i uczennic. Ponadto ustala własną ścieżkę rozwoju i własne standardy związane z realizacją strategii oceniania kształtującego (dotyczące zakresu, częstości i powszechności stosowania) oraz ze współpracą nauczycieli nad rozwijaniem uczenia się uczniów (np. wykorzystywaniem OK-obserwacji, lekcji otwartych, spacerów edukacyjnych, analizy prac uczniowskich, wspólnego tworzenia zadań edukacyjnych). 

Szkoły należące do Klubu SUS otrzymują wsparcie Centrum Edukacji Obywatelskiej w utrwalaniu i stosowaniu jak najszerzej oceniania kształtującego, a także w rozwijaniu wiedzy o procesie uczenia się, ideach, metodach, narzędziach i efektywnych praktykach nauczania. 

Dyrektorzy dostają od nas pomoc w rozwijaniu kompetencji związanych z przywództwem edukacyjnym. Zapraszamy ich także do udziału w wydarzeniach organizowanych z myślą o dyrektorach Laboratorium i Klubu (stacjonarnych i zdalnych) – dają one inspirację, perspektywę i nowe umiejętności, pozwalają też na wymianę doświadczeń i rozwiązań. Wydarzenia te zostały wymienione w rozdziale o wspólnocie dyrektorów.

Laboratorium szkół uczących się

Nasze zaproszenie do udziału w Laboratorium kierujemy do szkół, które zostały wytypowane, ponieważ są zaawansowane w doskonaleniu uczenia się i nauczania. Poza tym są gotowe na dwuletnią, intensywną i wytrwałą pracę oraz chcą poszukiwać i wdrażać nowe rozwiązania. 

Proponujemy, aby spośród prezentowanych poniżej obszarów, które są priorytetowe dla CEO, wybrali jeden obszar tematyczny ze względu na wartościowe uczenie się uczniów i uczennic:

Dlaczego warto?

Udział szkoły w działaniu wpływa pozytywnie na kulturę nauczania i uczenia się oraz poprawia relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Mapa szkół

W programie „Szkoła ucząca się” dbamy o sieciowanie, budowanie wspólnoty między współpracującymi ze sobą placówkami, nauczycielami i dyrektorami. 

Na mapie znajdziesz wszystkie szkoły uczestniczące w bieżących edycjach Klubu i Laboratorium.

Dowody na skuteczność