Klub i Laboratorium

Klub i Laboratorium to wsparcie w pracy nad wartościowym uczeniem się uczniów i rozwijaniem zbiorowej skuteczności nauczycieli, a także okazja do poszerzania wiedzy o procesie uczenia się, ideach, metodach, narzędziach i efektywnych praktykach nauczania.

Klub szkół uczących się

Zaproszenie do Klubu SUS kierujemy indywidualnie do szkół, o których wiemy, że są gotowe włączyć się w jego społeczność i realizować postawione cele, w szczególności szkoły, które ukończyły działanie Całościowy rozwój szkoły, brały udział wcześniej w Klubie SUS lub innych działaniach w ramach SUS i CEO

Szkoła w Klubie SUS określa własne cele związane z wartościowym uczeniem się uczniów oraz z współpracą nauczycieli nad rozwijaniem uczenia się uczniów (np. wykorzystywaniem OK-Obserwacji, lekcji otwartych, spacerów edukacyjnych, analizy prac uczniowskich, wspólnego tworzenia zadań edukacyjnych) i samodzielnie planuje działania w danym roku szkolnym.

Szkoły w Klubie SUS otrzymują wsparcie w rozszerzaniu wiedzy o procesie uczenia się oraz ideach, metodach, narzędziach, i efektywnych praktykach nauczania. 

Dyrektorzy otrzymują wsparcie w rozwijaniu kompetencji związanych z przywództwem edukacyjnym. Zapraszani są na stacjonarne i zdalne wydarzenia umożliwiające inspiracje, poszerzanie perspektyw i uzyskanie nowych umiejętności oraz wymianę z innymi dyrektorami doświadczeń i rozwiązań.

Laboratorium szkół uczących się

Zaproszenie do udziału w Laboratorium kierujemy do szkół zaawansowanych w doskonaleniu uczenia się i nauczania i gotowych na dwuletnią, intensywną i wytrwałą pracę w poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań.

 

Dlaczego warto?

Udział szkoły w działaniu wpływa pozytywnie na kulturę nauczania i uczenia się oraz poprawia relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Mapa szkół

W programie „Szkoła ucząca się” dbamy o sieciowanie, budowanie wspólnoty między współpracującymi ze sobą placówkami, nauczycielami i dyrektorami. 

Na mapie znajdziesz wszystkie szkoły uczestniczące w bieżących edycjach Klubu i Laboratorium SUS.

Dowody na skuteczność