Zespół

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Szefowa działu
Dyrektorka programowa

Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie; twórczyni programów nauczania i podręczników, współautorka programów kompleksowego wspomagania, autorka materiałów dydaktycznych i eksperckich publikacji. Jest certyfikowaną trenerką, tutorką i mentorką programów CEO i innych organizacji pozarządowych. Absolwentka programu „Liderzy PAFW”.

Iwona Kluge

Zastępczyni szefowej działu
Dyrektorka placówki doskonalenia nauczycieli
Warsztaty dla rad pedagogicznych

Polonistka, nauczycielka języka polskiego w liceum. Od dawna jest związana zawodowo z edukacją. Absolwentka szkoły treningu i warsztatu psychologicznego oraz szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

(22) 622 00 89 wew. 111

Justyna Chachuła

Nauczycielska Akademia Internetowa
Całościowy rozwój szkoły (zaawansowany)

Polonistka i logopedka; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Zajmuje się koordynowaniem różnorodnych działań edukacyjnych (kursów internetowych, warsztatów, konferencji), a także szeroko pojętych wydarzeń kulturalnych.

Zuzanna Kluge

Całościowy rozwój szkoły (etap zaawansowany)

Andragożka, specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi. Koordynatorka  Całościowego rozwoju szkoły. Od lat w swojej pracy skupia się na działaniach wspierających edukację pracowników sektora publicznego oraz prywatnego.

Ewelina Gorczyca

Nauczycielska Akademia Internetowa
Obszar ekspertyzy: Ocenianie kształtujące a uczenie się

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pracowniczka dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka kursów internetowych i programów szkoleń dla nauczycieli(ek). Jest autorką materiałów dydaktycznych i publikacji eksperckich.

Janina Stojak

Nauczycielska Akademia Internetowa

Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych. Jest doradczynią dyrektorów(ek) w procesie wspomagania kształcenia kompetencji oraz w całościowych programach rozwoju szkół. Realizuje projekty razem z młodzieżą, tworzy kursy internetowe i programy szkoleń.

Michał Szczepanik

Nauczycielska Akademia Internetowa (OK zeszyt)
Obszar ekspertyzy: Współpraca i refleksja nauczycieli

Nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa.  Wykorzystuje w swojej pracy ocenianie kształtujące i OK zeszyt. Jest trenerem, kierownikiem i mentorem kursów internetowych, asystentem w programach całościowego rozwoju szkoły oraz współautorem programów szkoleń i materiałów eksperckich, m.in. z zakresu oceniania kształtującego, edukacji ekologicznej i globalnej.

Katarzyna Pucek

Warsztaty dla rad pedagogicznych
Całościowy rozwój szkoły (podstawowy)

Wieloletnia pracowniczka CEO, koordynatorka różnorodnych działań w organizacji („Aktywna Edukacja”) oraz w programie „Szkoła ucząca się” (m.in. Całościowy rozwój szkoły, Warsztaty dla rad pedagogicznych). Jest zaangażowaną mamą, „walczącą oddolnie” o lepszą edukację dla swoich dzieci.

Mirosława Rokicka

Całościowy rozwój szkoły
Obszar ekspertyzy: Współpraca (i refleksja) nauczycieli

Nauczycielka biologii i przyrody; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Zajmuje się wdrażaniem strategii oceniania kształtującego i praktyki współpracy nauczycieli.  Jest coachem edukacyjnym, trenerką, mentorką, doradczynią szkół doskonalących nauczanie i uczenie się oraz autorką programów szkoleń i kursów.

Małgorzata Ostrowska

Klub i Laboratorium
Obszar ekspertyzy: Ocenianie kształtujące a uczenie się

Nauczycielka biologii i wychowania fizycznego; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Kaliskiej Akademii Trenerów Oświaty w zakresie tutoringu i coachingu. Jest autorką eksperckich materiałów, kursów internetowych i programów szkoleń; doradczyni szkół rozwijających uczenie się i nauczanie.

Anna Dojer

Klub i Laboratorium
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Obszar ekspertyzy: Przywództwo edukacyjne

Socjolożka; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od wielu lat pracuje w CEO, zajmuje się koordynowaniem różnorodnych działań w programie „Szkoła ucząca się” (całościowe programy rozwoju szkół, studia podyplomowe dla dyrektorów).

Aleksandra Kluj

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Polonistka i nauczycielka retoryki; absolwentka i mentorka Szkoły Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest koordynatorką wielu ogólnopolskich konferencji i programów edukacyjnych; specjalizuje się w komunikacji. Poza tym jest aktywistką społeczną w środowisku lokalnym.

Tomasz Kołodziejczyk

Obszar ekspertyzy: rozwój trenerów

Wychowawca, trener i terapeuta; twórca programów wychowawczych i profilaktycznych. Od lat wspiera osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Jest ekspertem ds. profesjonalizacji i rozwoju trenerów oraz autorem programów szkoleń.

Przemysław Kluge

Obszar ekspertyzy: przywództwo edukacyjne, rozwój dyrektora
Sieć Odporna szkoła dyrektorów

Polonista, były dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej oraz dużej niepublicznej placówki doskonalenia. Jest trenerem, coachem i mentorem, czynnym w oświacie i biznesie (m.in. w zakresie treningu interpersonalnego) oraz autorem eksperckich publikacji oraz programów szkoleń.

Ewa Jajszczyk-Rowińska

Warsztaty dla rad pedagogicznych
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Socjolożka, w organizacjach społecznych pracuje od 2010 roku, koordynatorka w projektach edukacyjnych oraz związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Koordynatorka oraz współautorka działań wspierających uczniów, trenerów w projekcie Szkole dla innowatora.

Anita Nogal

Komunikacja programu

Psychopedagożka kreatywności; absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej; trenerka twórczości i animacji czytelniczej. Jest autorką i koordynatorką projektów czytelniczych oraz działań kierowanych do nauczycieli wczesnoszkolnych; specjalizuje się w komunikacji przedsięwzięć edukacyjnych.

Kamil Mąkosza

Wsparcie programowe i techniczne

Asystent w programie „Szkoła ucząca się” oraz w biurze Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista ds. fotografii i montażu. Prywatnie podróżnik rowerowy bujający się w hamaku.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.