Warsztaty dla rad

W programie „Szkoła ucząca się” organizujemy warsztaty stacjonarne i online dla rad pedagogicznych.

Celem warsztatów jest promowanie oceniania kształtującego i zmiana kultury pracy szkoły poprzez położenie większego nacisku na współpracę nauczycieli oraz poprawa procesu i efektów uczenia się wszystkich uczniów poprzez stosowanie lepszych metod nauczania i oceniania oraz organizacji wspólnej pracy w szkole.

Propagujemy praktyki nauczania i pracy szkoły, których skuteczność została potwierdzona wynikami badań naukowych nad skutecznym uczeniem się uczniów i efektywną pracą szkoły. Projektując nasze warsztaty i przygotowując do nich trenerów, uwzględniamy zasady skutecznego uczenia się dorosłych. 

Prowadzimy szkolenia, których tematyka i forma zostały pozytywnie ocenione przez rady pedagogiczne i dyrektorów placówek należących do programu „Szkoła ucząca się”. 

Nasi trenerzy to nauczyciele praktycy, którzy znają specyfikę pracy w szkole, jej możliwości i ograniczenia oraz aktualne potrzeby kadry pedagogicznej. 

Po warsztatach trener przekazuje dyrektorowi szkoły informację zwrotną.

Jesteśmy akredytowaną jednostką doskonalenia nauczycieli z prawie 20-letnim stażem. Każdego roku z naszej oferty warsztatowej korzysta ok. 200 szkół, ponad 4000 nauczycieli i nauczycielek.