03 Października 2016


Gratulujemy wszystkim nauczycielom, dyrekcji szkoły, uczniom i ich rodzicom! 

20 Czerwca 2017


9 czerwca Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej gościło dyrektorów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół: Gimnazjum nr 18 w Lublinie, Gimnazjum w Stężycy i SP w Babinie na panelu koleżeńskim. W gronie panelistek znalazły się też dwie trenerki CEO: Ewa Mazepa i Katarzyna Olejnik. Moderatorką spotkania była asystentka szkoły w programie CRS2 - Mirosława Rokicka.

20 Czerwca 2017


Są w Polsce szkoły, o których uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mówią, że jest wyjątkowa. Do grupy takich placówek należy Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie. W jego  gościnnych murach 8 czerwca podczas panelu koleżeńskiego spotkali się przedstawiciele Szkół Uczących Się, aby wymienić doświadczenia w stosowaniu strategii oceniania kształtującego w pracy z uczniami i ustalić podczas spaceru edukacyjnego pozytywne wzorce pracy widoczne podczas lekcji. 

07 Czerwca 2017


Nasze Gimnazjum jest OK!
Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum we Wrocławiu to kolejna szkoła, która podsumowała swoją pracę w programie Całościowy Rozwój Szkoły i uzyskała tytuł Szkoły Uczącej Się. 

Strony