2015-06-10 LO Bieżuń


II PANEL KOLEŻEŃSKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W BIEŻUNIU

 10 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie panelowe doświadczonych i zaprzyjaźnionych ze sobą szkół. LO w Bieżuniu po raz drugi zaprosiło panelistów ze Szkół Uczących Się, aby zaprezentować swoją pracę nad jakością placówki w ramach dwóch celów:

1.    Nauczyciele stosują informację zwrotną, aby podnieść wyniki maturalne.

2.    Uczniowie klas IIIa i IIIb regularnie uczęszczają na zajęcia lekcyjne.

Goście przybyli z:

Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie

Szkoły Podstawowej w Nadarzynie

Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim

Zespołu Szkół Oświatowych w Bieżuniu.

LO w Bieżuniu jest w programie Szkół Uczących SIę od 5 lat. Moim zdaniem ta szkoła nie zmarnowała ani jednego roku, nie dała sobie przerwy na odpoczynek, cały czas, bez wytchnienia pracowała nad tym, by szkoła było coraz lepsza dla wszystkich jej  Uczniów. Serdecznie Wam tego gratuluje i oczywiście DRUGIEGO TYTUŁU SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ, który mogliśmy przyznać w podczas naszego spotkania.

W ramach tej wizyty mogliśmy oglądać lekcje, na których osoby prowadzące pokazywały nam jak pracują z informacją zwrotną. Bardzo dziękujemy za tę możliwość:

Małgorzacie Stefańskkiej – Jabłońskiej – lekcja biologii

Tomaszowi Marcowi – lekcja informatyki

Wojciechowi Tomczukowi – lekcja języka angielskiego

Justynie Kalkowskiej – lekcja matematyki.

Jak zawsze mieliśmy możliwość spotkania  z Uczniami, Rodzicami i Nauczycielami. Co ciekawe, tej szkole nie udało się zrealizować założonego celu, ale wszystkie grupy zauważyły pozytywne zmiany w szkole, efekty działań, ale też możliwości dalszej pracy.

Wszyscy czekaliśmy na specyficzną lekcję dla tej szkoły – lekcję z edukacji obronnej, klasa wojskowa, temat: Przygotowanie plutonu do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym, którą prowadził mjr rez. Janusz Skierski. Młodzież tworzyła dwójki, trójki, czwórki, maszerowała, równała szyk, wstępowała do szyku, zawijała szyk, patrzyła na lewo i prawo i na komendę odliczała

Ostatnim punktem dnia było samo spotkanie panelowe. Liderki celów: Ewa Zalewska i Lena Gulczyńska pokazały w jaki sposób szkoła pracowała w ramach tych celów. Mogliśmy dowiedzieć się o działaniach podjętych przez szkołę i ich efektach. Liderki zauważyły, że realizacja ich celów obejmowała krótki czas, stąd potrzeba kontynowania wielu działań, bo przynoszą one efekt, nawet jeśli nie udało się osiągnąć założonych kryteriów sukcesu.

A oto opinie Gości o pobycie w szkole:

•    Bardzo dużo ciekawych inicjatyw. Podawanie treści przydatnych w praktyce. Uczniowie zaangażowani w pracę na lekcjach, wysoce zmotywowani do nauki. Informacja zwrotna podawana na bieżąco, cenne podsumowanie lekcji.

•    Bezpieczna szkoła, wspaniały klimat, wszyscy się znają. Uczniowie mają wysoką motywację, by zdobywać określone umiejętności, w szkole są realizowane i brane pod uwagę inicjatywy rodziców i uczniów.

•    Nawyk w stosowaniu oceniania kształtującego u nauczycieli i uczniów. Podmiotowe traktowanie uczniów i miła atmosfera służąca nauczaniu i uczeniu.

•    Zespół nauczycieli bardzo zaangażowanych, zainteresowanych.

•    Rodzice uważają, że działania z zakresu OK pozytywnie wpływają na poprawę wyników nauczania.

•    Współpracują ze szkołą przy poprawie frekwencji, biorą udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez placówkę.

•    Uczniowie cenią atmosferę w szkole, nauczyciele są życzliwi. Szkoła daje uczniowi możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych, angażuje młodzież w różne działania (wolontariat) i motywuje do pracy.

•    Poprzez stosowanie elementów OK usprawnia naukę uczniów.

•    Dobry podział obowiązków, życzliwa atmosfera, „dobry duch” w szkole.

•    Panuje tu miła, sprzyjająca uczeniu się atmosfera. Rodzice wiedzą, co się dzieje w szkole i angażują się w organizację imprez.

•    Nauczyciele zaangażowani w pracę, widzą pozytywne efekty stosowania IZ. Kontakt z uczniami bardzo dobry. Rada Pedagogiczna zgrana, współpracująca ze sobą.

•    Szkoła dobrze zorganizowana. Podejmuje wiele działań na rzecz lokalnej społeczności, działania charytatywne.

•    Nauczyciele w pełni zaangażowani w pracę, stosujący nowoczesne metody dydaktyczne. Szkoła mająca cel, do którego wszyscy dążą.

•    Szkoła z tradycjami i sukcesami. Uczniowie cenią nauczycieli za profesjonalizm i konsekwencję.

•    Pełne zaangażowanie nauczycieli w pracę. Konsekwencja w działaniu, wspólny cel.

•    Rodzice bardzo dobrze oceniają współpracę z dyrektorem. Cenią sobie nacobezu, informację zwrotną. Współpracują z nauczycielami w sprawie dyscypliny.

•    Bardzo dużo różnorodnych działań dydaktyczno-wychowawczych. Piękna tradycja w zakresie działania klas o profilu wojskowym we współpracy z partnerami szkoły. Bardzo dużo ciekawych inicjatyw.

•    Podawanie treści przydatnych w praktyce. Uczniowie zaangażowani w pracę na lekcjach, wysoce zmotywowani do nauki. Informacja zwrotna podawana na bieżąco, cenne podsumowanie lekcji.

•    Bezpieczna szkoła, wspaniały klimat, wszyscy się znają. Uczniowie mają wysoką motywację, by zdobywać określone umiejętności, w szkole są realizowane i brane pod uwagę inicjatywy rodziców i uczniów.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję i  dziękuję za ogromną pracę !

Benia Czerkawska