Konferencja Upowszechniająca w Szkole Podstawowej w Brodłach
29 listopada 2019 roku, w Szkole Podstawowej w Brodłach, miała miejsce Konferencja Upowszechniająca Dobre Praktyki, zorganizowana przez dyrekcję i nauczycieli placówki. Celem spotkania było podsumowanie czteroletniej pracy z systemem oceniania kształtującego.
Zaszczycili nas swoją obecnością: przedstawiciel z gminy p.  Leokadia  Buczek, dyrektorzy wszystkich szkół z naszej  gminy, sołtysi z Mirowa  - Jan Brzezoń  i Brodeł - Kazimierz Kowalik, radna - Maria Kumala, nauczyciele emeryci oraz nauczyciele ze szkół realizujących programy CRS w Porębie Żegoty i w Zelczynie.

Goście witani byli już od godziny 9.30, a w czasie oczekiwania na właściwą część programu, mieli szansę zwiedzić szkołę, prowadzeni przez Ok-jowskie symbole, zapoznać się nieco z zasadami oceniania kształtującego, a także obejrzeć zeszyty i prace uczniów. Następnie uczennice klas siódmej i ósmej - Jagoda Raźny oraz Ania Libiszewska - przywitały gości krótkim wstępem, a także  piosenką „Wszystko się może zdarzyć”.


Konferencję otworzyła Pani Dyrektor Katarzyna Jonkisz, która przywitała wszystkich obecnych, a także przedstawiła koordynator projektu, panią Izabelę Jaskółkę-Turek z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Pani Koordynator przedstawiła krótką informację na temat udziału szkoły w projekcje i postępów, które zostały osiągnięte. Następnie głos ponownie zabrała Pani Dyrektor, dziękując tym razem wszystkim zaangażowanym we wdrażanie programu oceniania kształtującego oraz przybliżając drogę placówki  do osiągnięcia zamierzonych celów. Podkreśliła także, że głównym założeniem wspólnych działań było odejście od tradycyjnego modelu przekazywania wiedzy na rzecz organizowania uczenia się tak, aby uczniowie mogli maksymalnie wykorzstać czas w szkole  i to w tym miejscu uczyć się jak najwięcej. Zwróciła uwagę na proces samodzielnego dochodzenia do wiedzy przy jednoczesnym nieocenionym wkładzie w pełni wyszkolonych i życzliwych nauczycieli. Przywołane zostało porównanie do "topniejącej góry lodowej", jakże trafne w procesie tak wielkich zmian, jakie przeszła szkoła.


Szkoła zrealizowała programy CEO: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się (SUS –OK) oraz Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania (RUN; obecna nazwa Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany), dzięki czemu wszyscy nauczyciele poznali strategie OK. Grupa nauczycieli uczestniczyła w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, a dyrektor szkoły i "liderzy zmiany" wzięli udział w wyjazdowych szkoleniach  warsztatowych, podczas których nazwiązali współpracę z innymi szkołami uczącymi się nowego modelu pracy na lekcji. Dodatkowo Pani Dyrektor ukończyła Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, na których doskonaliła umiejętności wokół oceniania kształtującego, przywództwa edukacyjnego i wdrażania zmian w szkole.

Choć droga na początku, jak podkreśliła  Pani Dyrektor, nie była łatwa, udało się zrealizować cele, dzięki liderkom zmiany: Krystynie Buczek, Barbarze Pater oraz Joannie Słocie i Klaudii Borkowskiej-Drabiec, która elementy OK.zaczęła wprowadzać już na poziomie przedszkolnym. Wszystkie panie (z wyjątkiem nieobecnej Barbary Pater)  zostały zaproszone do zabrania głosu, a podczas swoich wystąpień przedstawiły założenia Oceniania Kształtującego, a także sposoby wprowadzania go na lekcjach.
Przedstawione zostało 5 strategii, na których opiera się OK: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu; dialog z uczniem i praca z pytaniami; udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp; pracę w parach i grupach.

Nauczycielki zgodnie stwierdziły, iż realizując założenia oceniania kształtującego, placówka odniosła wymierne korzyści. Dzięki stosowaniu przez nauczycieli celów lekcji i kryteriów zrozumiałych dla ucznia oraz informacji zwrotnej, uczniowie coraz lepiej się uczą, potrafią ze sobą współpracować i uzyskują wyższe wyniki w nauce. Bez wątpienia znacznie wzrosła też motywacja uczniów, którzy dzięki informacji zwrotnej zostają docenieni i wiedzą, nad jakimi umiejętnościami powinni dalej pracować.

 

Kolejnym etapem konferencji było zaprezentowanie reportażu filmowego, który przedstawiła pani Krystyna Buczek wraz z panem Markiem Szalą. Film ten prezentował przykładowe lekcje oparte na zasadach OK, jak również wypowiedzi nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Goście zatem, mieli okazję nieco podpatrzeć pracę nauczycieli i uczniów w klasie, a także lepiej zrozumieć "ducha" Oceniania Kształtującego. Zobaczyliśmy, w jaki sposób nauczyciel wprowadza cele i kryteria na początku lekcji, w jaki sposób kontroluje zrozumienie materiału przez klasę, a także sposoby na podsumowanie zdobytej na lekcji wiedzy.

 

Po projekcji filmu głos zabrały panie: Joanna Szarek i Beata Krause - mamy uczniów Szkoły Podstawowej w Brodłach, które w samych superlatywach wypowiedziały się na temat niewątpliwych zalet i korzyści płynących z przystąpienia placówki do programu. Podkreśliły, że dzięki obecnemu systemowi, nie tylko łatwiej jest im pomagać swoim dzieciom przy odrabianiu prac domowych, ale także sami uczniowie mają  poza szkołą znacznie więcej czasu wolnego na rozwój na innych ważnych płaszczyznach -  sport czy muzyka.

 

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie przez panią Izabelę Jaskółkę-Turek, na ręce Pani Dyrektor Katarzyny Jonkisz  -  Tytułu Szkoły Uczącej Się.  Nastąpiły podziękowania i gratulacje, a także obietnice dalszego rozwoju i doskonalenia się szkoły.

Na zakończenie spotkania ponownie mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć występ utalentowanej uczennicy klasy ósmej – Kasi Libiszewskiej, która wykonała utwór Anny Jantar „Żeby szczęśliwym być”.

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice Szkoły Podstawowej w Brodłach