Panel Koleżeński w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach


Tytuł Szkoły Uczącej Się "jest wymagający". Ubiegać się o niego mogą szkoły, które przeszły długą drogę, ciągle pogłębiając realizację oceniania kształtującego jako stylu i koncepcji uczenia się i nauczania.

Gimnazjum w Ornontowicach już 5 lat temu rozpoczęło poznawanie sposobów doskonalenia procesu uczenia się i nauczania w szkole, z wykorzystaniem oceniania kształtującego. Pierwsze 2 lata, to „nauka chodzenia” w OK-eju, ale kolejne lata to doskonalenie poprzez pogłębianie dzięki pracy ze strategiami OK-eja.

Szkolenia, kursy, ciągłe doświadczenia, aktywne stosowanie go i refleksja nad własną praktyką to codzienność nauczycieli w szkole, która chce być szkołą OK-ejową: dzień po dniu, godzina po godzinie i minuta po minucie. Niekonsekwencja i „odpuszczanie” sobie i uczniom szybko mści się i oddala efekty.

W ornontowickim gimnazjum OK-ejowa rzeczywistość jest wpisana w „krwioobieg” pracy nauczycielskiej. Techniki i działania będące częścią I i II strategii OK (I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów, II. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informację, czy i jak uczniowie się uczą.) są tu powszechne.

Nadszedł więc moment, aby zaprosić przedstawicieli innych szkół realizujących u siebie strategie oceniania kształtującego, by podzielić się doświadczeniami i porozmawiać o tym, co dla rozwoju szkoły jest ważne. Do takiej rozmowy zaproszono przedstawicieli 3 szkół: Gimnazjum nr 1 w Jaworznie, Szkoły Podstawowej w Babicach i Szkoły Podstawowej w Zelczynie – w sumie 12 osób.

Paneliści mieli okazję uczestniczyć w spacerze edukacyjnym, podczas którego obserwowano 6 różnych lekcji prowadzonych przez nauczycieli tutejszego gimnazjum. Odbyła się także rozmowa z nimi o tym, co zaobserwowali, jakie wzorce pracy nauczycielskiej były widoczne podczas lekcji. Odbyła się także  ciekawa rozmowa z przedstawicielami uczniów, którzy chętnie i otwarcie opowiadali o tym, co w szkole pomaga im się uczyć lub o tym, jakie cechy - według nich - reprezentuje idealny nauczyciel.

Po pracowitym przedpołudniu przyszła kolej na nie mniej intensywne popołudnie. Do grona panelistów i nauczycieli dołączyli inni goście: Wójt Gminy, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, inni przedstawiciele partnerskich instytucji oraz rodzice uczniów gimnazjum​.

Część popołudniową rozpoczęli uczniowie, którzy przedstawili gościom wachlarz swoich talentów, osiągnięć i umiejętności. Goście mieli też możliwość obejrzeć zwięzłą prezentację drogi szkoły w działaniu Całościowy Rozwój Szkół. Następnie wszyscy wzięli udział w dyskusji dotyczącej różnych zagadnień wybranych przez szkołę. Tematy, o których dyskutowano, to:

  1. Nauczyciel – Rodzic – jak skutecznie się komunikować?
  2. Idealny nauczyciel – czy to możliwe?
  3. Idealny uczeń – czy to możliwe?
  4. Uczeń zdolny – jak motywować go do nauki metodami OK?
  5. Uczeń słaby – jak motywować go do nauki metodami OK?
  6. Efektywne spotkanie z rodzicami.

Każdy z uczestników rozmowy wypowiadał się w trzech wybranych przez siebie tematach. Rozważono mnóstwo wątków, powstało wiele wniosków, propozycji, pomysłów.

Na zakończenie, przedstawiciele szkół – gości oraz przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej uzasadnili, dlaczego ich zdaniem Gimnazjum w Ornontowicach jest Szkołą Uczącą Się, a dyrektorowi szkoły Wojciechowi Hoszkowi został wręczony certyfikat Szkoły Uczącej Się. „Blacha” nie pozostała jednak długo w rękach dyrektora, bo za chwilę wykonał bardzo wzruszający gest oddając ją przedstawicielce uczniów – przewodniczącej Rady Uczniowskiej ze słowami: „Natalia, to dla Was!”.

Panie Dyrektorze, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice ze Szkoły Uczącej Się w Ornontowicach – gratulacje!

Relację spisała moderatorka spotkania panelowego, przedstawicielka CEO – Janina Stojak