Panel koleżeński w Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie


SZKOŁA PRZYJAZNA NIE TYLKO DLA UCZNIÓW

Są w Polsce szkoły, o których uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mówią, że jest wyjątkowa. Do grupy takich placówek należy Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie. W jego  gościnnych murach 8 czerwca podczas panelu koleżeńskiego spotkali się przedstawiciele Szkół Uczących Się, aby wymienić doświadczenia w stosowaniu strategii oceniania kształtującego w pracy z uczniami i ustalić podczas spaceru edukacyjnego pozytywne wzorce pracy widoczne podczas lekcji.

Spotkanie panelowe rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Edyta Sztyler, która powitała gości i przekazała informacje organizacyjne. Po krótkim przygotowaniu się do obserwacji lekcji paneliści odbyli spacer edukacyjny po szkole, a po nim udzielili informacji zwrotnej nauczycielom, którzy zdecydowali się otworzyć przed nimi drzwi klas i poddali obserwacji swoją pracę z uczniami: Monice Bąk, Tomaszowi Celuchowi, Katarzynie Jakubowskiej, Jolancie Kruślińskiej, Agnieszce Romanowskiej i Pawłowi Neska.

Obserwacje lekcji wykazały, że w szkole istnieje wiele pozytywnych wzorców nauczania. Na każdej spośród sześciu analizowanych lekcji widoczne było wdrożenie strategii I OK, która zakłada świadome uczenie się uczniów z wykorzystaniem celów i kryteriów sukcesu.

Paneliści wynieśli wiele dla siebie z obserwacji lekcji. Zabrali ze sobą pomysły na dobre praktyki nauczycielskie, np.:

  • formułowanie celów i kryteriów sukcesu wspólnie z uczniami,
  • monitorowanie spełniania kryteriów sukcesu do lekcji i zadań za pomocą różnych technik,
  • odwoływanie się na lekcjach przedmiotów ścisłych do życia, praktyki,
  • wzajemne uczenie się uczniów,
  • robienie stop klatek na podsumowanie etapowe i odniesienie się do kryteriów  do lekcji,
  • budowanie świadomości uczniów dotyczącej ciągłości nauki,
  • dobrą organizację lekcji i wdrożenie I strategii OK,
  • układ ławek w klasach (sprzyjający współpracy i komunikowaniu się uczniów),
  • wykorzystanie technologii informacyjnych na każdym etapie lekcji,
  • wykorzystanie technik zwiększających zaangażowanie uczniów (kostki, patyczki, światła, metodniki itp.).

W drugiej, oficjalnej części panelu wzięli udział także uczniowie, ich rodzice i zaproszeni goście, którzy reprezentowali instytucje i organizacje będące sojusznikami szkoły. Byli oni odbiorcami prezentacji strategii oceniania kształtującego wdrażanych w szkole przedstawionej przez liderki grup Pomocnych Przyjaciół.  Uczestniczyli też w dyskusji w formule world cafe na tematy aktualne dla szkoły. Spotkanie wielu osób związanych ze szkołą było także okazją do popularyzowania oceniania kształtującego, jako filozofii i strategii wspierającej uczenie się uczniów.

Dla społeczności szkolnej było to podwójne święto  szkoły, gdyż spotkaniu panelowemu towarzyszyła inauguracja projektu realizowanego przez radę pedagogiczną – Wspólna troska o nowe pokolenie.

Uroczysty charakter panelu podkreślił szkolny, harcerski zespół wokalny, który wystąpił z wzruszającym repertuarem piosenek harcerskich i patriotycznych.

Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły pani Edyta Sztyler odebrała certyfikat Szkoły Uczącej Się z rąk moderatorki panelu – Małgorzaty Ostrowskiej, trenerki i asystentki szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany.

Atmosfera radości i świętowania sukcesu szkoły podtrzymana została dłużej przez rozmowy uczestników spotkania podczas wspólnego posiłku,  a zaakcentował ją pyszny tort z okolicznościowym napisem. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w panelu i tym, którzy przygotowali to spotkanie. Gratulujemy uzyskanego tytułu dyrekcji, nauczycielom i uczniom. Życzymy Wam kolejnych sukcesów i uczenia się ze wsparciem oceniania kształtującego.

Relację spisała Małgorzata Ostrowska – opiekunka szkoły w programie CRS2