Panel koleżeński w Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku - 18.01.2017r.


Mazury to jeden z najpiękniejszych regionów Polski, Ełk to jedno z najpiękniejszych miast na Mazurach, a Gimnazjum nr 1 w Ełku mieści się w jednym z najpiękniejszych neogotyckich budynków w tym mieście. To tu 18 stycznia 2017 r. przeprowadzony został Panel Koleżeński CRS2.
Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku ukończyło program Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany oraz rozpoczęło aktywny udział w Klubie SUS, praktykując rozwijanie lekcji (RL). Panel koleżeński stanowił więc podsumowanie i ukoronowanie dotychczasowej pracy ze strategiami oceniania kształtującego w tej szkole.

Na spacer edukacyjny oraz spotkania merytoryczne z nauczycielami i uczniami szkoła zaprosiła gości ze szkół stosujących ten sam system jakości pracy z uczniami: Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej oraz Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Pierwszym zadaniem panelistów było zebranie dowodów na spełnienie przez szkołę określonych przez nią kryteriów. Obserwacje prowadzono w czasie spaceru, który był najważniejszą częścią wizyty panelowej w szkole i objął 15-minutowe fragmenty 6 lekcji (język polski w klasach IIIe i IIIb, matematyka, język angielski, WOS i wychowanie fizyczne).

W oparciu o dowody zebrane w czasie spaceru oraz wyniki rozmów z uczniami, które odbyły się po spacerze, zostały zdiagnozowane standardy pracy funkcjonujące w szkole:
Strategia I

 • N podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel lekcji.
 • Cel jest widoczny przez cały czas trwania zajęć.
 • N podał uczniom kryteria sukcesu do lekcji.
 • N rozpoczyna zajęcia od nawiązania do wiedzy nabytej (zadaje pytania pozwalające przedstawić uczniom stan ich wiedzy).
 • N podczas realizacji kryteriów sukcesu – robi „stop klatki” i sprawdza wraz z uczniami, co już udało się osiągnąć. 
 • N przedstawia kryteria w sposób, który pozwala uczniom korzystać z nich w czasie lekcji i pracy w domu.
 • N wraz z uczniami podsumowuje lekcję w odniesieniu do kryteriów.
 • Zapytani uczniowie wskazują, co zostało zrealizowane na danym etapie lekcji.
 • Uczniowie pod koniec lekcji dają sygnał nauczycielowi, czy potrafią spełnić kryteria sukcesu.
 • N zadaje uczniom pracę domową do wyboru.

Strategia IV

 • N stwarza warunki do przedstawienia pracy w grupie na forum klasy.
 • Uczniowie pomagają sobie nawzajem podczas pracy w grupie.
 • Uczniowie przedstawiają swoją pracę w grupie na forum.

Na ostatnią część panelu dołączyli przedstawiciele rodziców, uczniowie, nauczyciele pracujący w szkole, zastępca Prezydenta Miasta Ełku - pan Artur Urbański - oraz lokalne media. Na początek dr Mariola Kondracka przedstawiła w formie prezentacji strategie wdrażane w szkole, podlegające obserwacji podczas spaceru, po czym została przeprowadzona dyskusja Word cafe na następujące tematy:

1) Współpraca - potrzeba, czy przeszkoda?

2) Rola nauczyciela we współczesnej szkole.

3) Szkoła marzeń, czyli jaka?

4) Dobra lekcja, czyli jaka?

5) Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się?

6) Co oznacza odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się?

7) Co oznacza dialog w szkole? Kto z kim, kiedy i o czym?

Żywa dyskusja zaowocowała licznymi pomysłami zebranymi na plakatach. Najwięcej najciekawszych pomysłów mieli uczniowie, którzy doceniają swoją szkołę, ale też widzą obszary do jej rozwoju, aby stała się jeszcze bardziej przyjazna i pomocna w uczeniu się. Zarówno uczniowie, jak ich rodzice i nauczyciele docenili pracę i sposób zarządzania szkołą dyrektora, pana Janusza Samarowa, jego otwartość na potrzeby uczniów i umiejętność dialogu ze wszystkimi podmiotami szkoły.

Za szczególnie korzystne w obszarze pracy ze strategiami w tej szkole panelistki uznały m.in. następujące działania:

 • podsumowanie lekcji w odniesieniu do kryteriów przy pomocy konkretnego zadania,
 • podawanie w różnej formie celów i kryteriów sukcesu,
 • precyzję formułowania celów i kryteriów sukcesu,
 • robienie przez nauczycieli „stop-klatek” podczas realizacji kryteriów sukcesu i sprawdzanie wraz z uczniami, co udało się już osiągnąć,
 • przemyślaną pracę z celami i kryteriami sukcesu na każdym etapie lekcji,
 • współpracę w parach, która daje dobre efekty- uczniowie uczą się od siebie, korzystają ze swoich zasobów,
 • podsumowanie lekcji, kiedy nauczyciel otrzymuje IZ na temat opanowania kryteriów sukcesu,
 • stwarzanie miłej atmosfery,
 • dostosowywanie kryteriów sukcesu do możliwości uczniów, proponowanie im ciekawych zapisów tych kryteriów, wskazywanie na możliwości ich wykorzystania do samodzielnej nauki,
 • rozpoczynanie zajęć od nawiązania do wcześniejszej wiedzy, wskazywanie uczniom tych obszarów, które będą im potrzebne do danych zajęć.

„Ze spaceru edukacyjnego będę pamiętać rozmowę z uczniami, którzy powiedzieli mi, czym różni się sposób traktowania ucznia przez nauczycieli w podstawówce i gimnazjum. To było dla mnie, nauczycielki podstawówki, bardzo uczące” – powiedziała jedna z panelistek z Lublina.

„Takie doświadczenie, jakie dziś zdobyłam, jest potrzebne wszystkim nauczycielom, którzy planują zorganizować panel w swojej szkole” – podkreślały nauczycielki z Czarnej Białostockiej i Olsztyna.

Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku, decyzją wszystkich panelistek, zgromadzonych gości i przyjaciół szkoły, otrzymało Tytuł Szkoły Uczącej Się. GRATULUJEMY!

tekst: moderatorka panelu - Mirosława Rokicka

opiekunka szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły (CRS2), edycja - RUN IV