Panel koleżeński w Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu


10 maja 2017r. w Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu odbył się Panel Koleżeński, którego celem było podsumowanie pracy i prezentacja efektów działań szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2). W spotkaniu wzięli udział m.in. kierownik Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Departamentu Edukacji we Wrocławiu, dyrektorzy i nauczyciele wrocławskich szkół:- Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka, Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza, Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum,Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu.

Pani dyrektor Marzanna Wolska przywitała wszystkich gości zwracając uwagę, że podsumowanie staje się okazją do refleksji i analizy pracy w perspektywie zmian systemowych zachodzących w edukacji – od września 2017r Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu  zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 83.

Szkoła zaprosiła panelistów na spacer edukacyjny. Obserwacji poddana została realizacja strategii I: ,,Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu". Nauczyciele zaprosili gości na swoje lekcje:  Marzanna Wolska (dyrektor)– biologia,Anna Malinowska (wicedyrektor)– fizyka,Alicja Bardowska – zajęcia techniczne, Lucyna Zygmunt –geografia, Dorota Ratuszniak – matematyka, Dorota Krzyśko - język niemiecki.

Po lekcjach paneliści podzielili się swoimi wrażeniami, wnioskami. Podkreślali stosowanie przez nauczycieli Gimnazjum nr 24 wielu elementów i technik oceniania kształtującego: celów, nacobezu, świateł, patyczków, informacji zwrotnej, monitorowania realizacji celów. Zwrócili uwagę na ważną rolę zadań na dobry początek oraz podsumowania lekcji, np. w postaci przygotowanych zdań podsumowujących lekcję. Byli pod wrażeniem zaangażowania uczniów, świadomości kolejnych etapów lekcji ,,okejowej”, planowania pracy z uczniami.

Paneliści napisali m.in.:

 • „Bardzo podobało mi się wprowadzenie do lekcji poprzez bezstresową powtórkę materiału, perfekcyjne wykorzystanie czasu, klarowność, porządek.”
 • „Nauczyłam się Jak pracować z zdaniem domowym, by wykorzystać je podczas wprowadzania nowego tematu lekcji.”
 • „Ważne jest, by uczniowie dokładnie znali cel lekcji. Dzięki temu pracują z większym zaangażowaniem. Ważna jest indywidualizacja pracy, upewnianie się, że wszyscy uczniowie wiedzą nad czym będą pracować i w jakimi metodami. Oba te elementy można było zaobserwować podczas spaceru.

   

Po spacerze określone zostały wzorce pracy z uczniami:

- nauczyciele podają lub układają wspólnie z uczniami cel lekcji,

- zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć (podać), jaki jest cel lekcji,

- nauczyciele podczas realizacji kryteriów sukcesu robią "stop klatki” i sprawdzają wraz z uczniami, co już udało się osiągnąć,

- zapytani uczniowie wiedzą, co zostało zrealizowane na danym etapie lekcji,

- nauczyciele wraz z uczniami podsumowują lekcje w odniesieniu do kryteriów/celów,

- uczniowie dają sygnał nauczycielowi, czy potrafią lub gdy nie potrafią spełnić poszczególnych kryteriów sukcesu,

- uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują lekcję w odniesieniu do kryteriów/celów.

Za szczególnie korzystne w obszarze pracy ze strategiami w tej szkole paneliści uznali m.in. następujące działania:

 • „Podsumowanie w postacie niedokończonych zdań.”
 • „Odkrywanie poszczególnych kryteriów.”
 • „Budowanie jasnych, ciekawych celów lekcji i kryteriów sukcesu.”
 • „Zadania na dobry początek.”
 • Przejrzyste prowadzenie lekcji.
 • Losowanie bez patyczków „Kogo chciałbyś o to zapytać?”
 • Dobra, życzliwa atmosfera na lekcjach, sprzyjająca pracy i uczeniu się.
 • Zaangażowanie uczniów na lekcji.
 • Brak pośpiechu, czas na wszystko, anielska cierpliwość nauczycieli.
 • Wprowadzenie do tematu za zasadzie zagadek, ciekawostek, pytań i różnym stopniu trudności. Uczeń odkrywa co będzie tematem lekcji.
 • Kryteria podsumowywane w trakcie lekcji, to co zostało osiągnięte oznaczone „*” ( widoczne cały czas na tablicy).
 • Organizacja i wykorzystanie czasu na lekcji.
 •  Sposób pracy z zdaniem domowym, by wykorzystać je podczas wprowadzania nowego tematu lekcji.
 • Relacja uczeń –nauczyciel.
 • Ważne jest, by uczniowie dokładnie znali cel lekcji. Dzięki temu pracują z większym zaangażowaniem. Ważna jest indywidualizacja pracy, upewnianie się, że wszyscy uczniowie wiedzą nad czym będą pracować i w jakimi metodami. Oba te elementy można było zaobserwować podczas spaceru.
 • Bardzo podobało mi się wprowadzenie do lekcji poprzez bezstresową powtórkę materiału, perfekcyjne wykorzystanie czasu, klarowność, porządek.

Następnie odbyło się spotkanie panelistów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, a nieco później z uczniami, którzy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat lekcji prowadzonych zgodnie ze strategiami OK. Gimnazjaliści w dojrzałych wypowiedziach  podali mocne i słabe strony prowadzonych w ten sposób lekcji. Podkreślali takie pozytywne aspekty jak:

- możliwość zadawania pytań,

- urozmaicone formy pracy na lekcjach,

- możliwość dopytania w   przypadku niejasności, trudnych zadań,

- ważną rolę informacji zwrotnej,

- przydatność nacobezu do zadań domowych, kartkówek, sprawdzianów,

- przejrzyste rozplanowanie lekcji.

W II części panelu koleżeńskiego liderki  Magdalena Przerwa oraz Agnieszka Zakrzewska, przedstawiły prezentację dotyczącą wdrażania w Gimnazjum nr 24 strategii OK w czasie programu CRS2. Ważnym elementem panelu była dyskusja World Cafe z udziałem wszystkich zebranych: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, gości z innych szkół, przedstawicieli organu prowadzącego szkołę. Jej celem była wymiana doświadczeń i pomysłów nt. obszarów pracy szkoły oraz dalszych kierunków jej rozwoju:

1. Co pomaga uczyć się w szkole?

2. Pomysł na dobrą lekcję.

3. Co pomaga, a co przeszkadza we współpracy uczniów?

4. Czym jest dobre nauczanie?

5. Po czym poznać, że uczeń uczy się na  lekcji?

6. Adler powiedział: „Błąd to znakomita okazja, by się czegoś nauczyć.” Czy w szkole uczeń może popełniać błędy? 

Niezwykle cenna w dyskusji World Cafe okazała się możliwość spojrzenia na powyższe ważne zagadnienia z dwóch punktów widzenia: ucznia i nauczyciela.

 Podsumowania panelu koleżeńskiego oraz pracy szkoły w całym programie CRS2 dokonała moderatorka i opiekunka szkoły w programie Izabela Jaskółka - Turek, podkreślając zaangażowanie  dyrekcji szkoły i  nauczycieli w rozwój własny oraz szkoły. Uwieńczeniem panelu koleżeńskiego było wręczenie Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu  tytułu ,,Szkoły Uczącej Się”.

Wizyta w szkole pokazała, że zespół, którzy tworzą Nauczyciele wraz z Panią Dyrektor, w swojej pracy z uczniami koncentruje się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka z całą pewnością jest Szkołą Uczącą Się. Serdecznie gratuluję!

Opiekunka Szkoły w Programie CRS2 - Iza Jaskółka-Turek