Panel koleżeński w Lubartowie


26 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie otrzymała zasłużony tytuł Szkoły Uczącej Się. Wręczając go, opiekunka szkoły z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej, Katarzyna Olejnik podkreśliła czteroletni wysiłek nauczycieli i dyrekcji szkoły w pracę nad zmianą w myśleniu o uczeniu się uczniów, z wykorzystaniem strategii oceniania kształtującego.
Szkoła gościła w swoich progach panelistów z lubelskich podstawówek (SP nr 18, SP nr 30, SP nr 57) oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie. Zaproszeni goście obejrzeli sześć lekcji – z różnych przedmiotów i różnych poziomów – które pokazały realizację w praktyce dwóch strategii oceniania kształtującego: pierwszej i czwartej.

Niezwykle ciekawe były także dyskusje z nauczycielami, uczniami i rodzicami, pokazujące szkołę jako wspólnotę i społeczność uczącą się. Szczególnie ważny okazał się głos uczniów, którzy zechcieli podzielić się swoimi przemyśleniami o tym, co im pomaga, a co przeszkadza w uczeniu się.

Przyjmując tytuł Szkoły Uczącej Się, p. dyrektor Danuta Sienkiewicz oraz liderki: Iga Mazurek-Radzka, Ewa Miduch i Renata Stawinoga podkreśliły, że traktują go nie tylko jako wyraz docenienia, ale przede wszystkim jako zobowiązanie do dalszej pracy.

Katarzyna Olejnik