PANEL KOLEŻEŃSKI W SP IM. JANA BRZECHWY W GIEMLICACH


Jak to było na panelu w SP im. Jana Brzechwy w Giemlicach?
„…i najważniejsze, że uczymy się też, co to jest w ogóle ten ssak...” - powiedział Dominik w trakcie spotkania uczennic i uczniów  z uczestnikami panelu koleżeńskiego w Szkole Podstawowej w Giemlicach.

Goście, którzy przybyli do szkoły w dniu 23 lutego 2017 roku - dyrektorki, nauczycielki i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, Szkoły Podstawowej w Lubieszewie oraz Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich mieli okazję nie tylko usłyszeć od uczniów czego się uczą i co im pomaga w nauce, ale również zobaczyli proces nauczania i uczenia się uczniów w praktyce.

Korzystając ze spaceru edukacyjnego panelistki i paneliści odwiedzili uczniów sześciu klas w trakcie lekcji języka polskiego (prowadzenie Karolina Lindke), nauczania wczesnoszkolnego w klasie I (prowadzenie Danuta Jeżowska), w klasie II (prowadzenie Jolanta Abramowicz), w klasie III (prowadzenie Dorota Gawrońska), na lekcji języka angielskiego (prowadzenie Małgorzata Margulewicz) oraz lekcji przyrody (prowadzenie Halina Kamysz) i ustalili  widoczne w szkole wzorce nauczania i uczenia się uczniów.  
Pozytywne wzorce w szkole:

 • Niewątpliwie nauczycielki w tej szkole podają uczniom cel uczenia się oraz kryteria sukcesu, które są widoczne i dostępne dla uczniów przez całą lekcję.  
 • W klasach poza kryteriami do lekcji są widoczne kryteria do całych działów lub opisujące dłużej ćwiczone umiejętności jak np. czytanie czy pisanie. 
 • Warto podkreślić, że nauczycielki przestrzegają aby celów uczenia się nie było zbyt dużo. Na wszystkich lekcjach podany był jeden cel w języku ucznia.  
 • Na zdecydowanej większości lekcji nauczycielki sprawdziły czy cel jest zrozumiały.  
 • W trakcie lekcji  nauczycielki  odwołują się do kryteriów i monitorują  ich osiąganie przez uczniów.
 • Wykorzystują do monitorowania metodniki i inne narzędzia/sposoby do komunikowania się uczniów z nauczycielem.
 • Wszystkie zajęcia kończą się również podsumowaniem lekcji przez uczniów, do którego nauczyciele wykorzystują   różnorodne techniki.
 • Wszyscy nauczyciele organizują na lekcji pracę w grupach i parach.
 • Na większości lekcji uczniowie udzielają sobie wzajemnie koleżeńskich informacji zwrotnych odwołując się przy tym do kryteriów.

Poza wzorcami, goście  zwrócili uwagą na ciekawe sposoby doboru uczniów do pracy w parach, schodkową  wizualizację  kryteriów i symboliczne wspinanie  się uczniów na kolejne stopnie po realizacji ćwiczeń zadanych  przez nauczycielkę, spokój nauczycielek i serdeczne relacje nauczyciel – uczeń.

W trakcie wywiadu uczniowie podkreślili, że cele, kryteria oraz informacja zwrotna pomaga im się uczyć. W szkole wszystkie sporne kwestie związane z oceną rozstrzygane są z udziałem rzecznika praw ucznia, którego uczniowie wybrali w tajnym głosowaniu. Szkoła niezależnie do realizacji programu CRS2 uczestniczy również w projekcie CEO Szkoła Demokracji.W drugiej części panelu koleżeńskiego poza przedstawicielkami i przedstawicielami koleżeńskich szkół, uczestnikami spotkania były uczennice i uczniowie, rodzice oraz przedstawicielka organu prowadzącego. Wspólna dyskusja przy kawiarnianych stolikach na zaproponowane przez szkołę tematy  przyniosła owoce w postaci 4 zapisanych drobnym maczkiem papierowych obrusów.

 • Czy i jak czerpiemy od siebie? Korzyści i przeszkody.
 • Jak przygotować informację zwrotną, aby motywowała uczniów do pracy?
 • Jak zachęcić rodziców do włączania się w życie szkoły?
 • Jak budzić twórczą wyobraźnię u dzieci?

Energia i oryginalność wspólnie wypracowanych rozwiązań na wyżej postawione  pytania kolejny raz pokazała, że wyzwania lub problemy jakie pojawiają się w szkole można rozwiązać w oparciu o jej własne zasoby.

Paneliści podkreślili, że zabierają ze sobą pomysł wykorzystania formy panelu koleżeńskiego do przeprowadzenia podobnego spotkania z udziałem rodziców oraz postulat aby nie wyręczać dzieci w myśleniu.

Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem tytułu Szkoły uczącej się.
Tomasz Szlak, dyrektor szkoły, przyjął symboliczną „blachę SUS”, którą w swoim imieniu i CEO przekazały koleżanki dyrektorki - Elżbieta Elmrych oraz Anna Czarnowska, od czterech lat towarzyszące szkole w Giemlicach w procesie uczenia się.
I co to jest w ogóle ten ssak, np. człowiek? Pewnie różni się od innych ssaków tym, że ma ogromny potencjał do uczenia się. Szkoła Podstawowa w Giemlicach w pełni go wykorzystuje :)

Trenerka CEO Laura Piotrowska, moderatorka  panelu koleżeńskiego