Panel Koleżeński w SP w Łodzi


10 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 65 im. Juliusza Słowackiego w Łodzi odbył się panel koleżeński - Nauczyciel towarzyszem ucznia w procesie uczenia się, którego celem było podsumowanie działań w ramach uczestnictwa szkoły w programie CEO Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany (CRS2). Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Panią Dyrektor Iwonę Kupczyk-Dzierbicką gości-panelistów. Trenerka i opiekunka szkoły  - Dorota Chabelska-Kubat przybliżyła panelistom cel spotkania, wyjaśniła zasady spaceru edukacyjnego oraz omówiła arkusz obserwacji lekcji. Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych nr : 45, 81, 2, 137, 153, 172 i doradca metodyczny z ŁCDNiKP mieli okazję obserwacji czterech lekcji, podczas których nauczyciele pracowali zgodnie z I i IV strategią oceniania kształtującego.

Obszary podlegające obserwacji:
 strategia I:

- określanie celów i kryteriów do lekcji;

- odwoływanie się do celów lekcji;

- podsumowanie celów i kryteriów lekcji;

 

strategia IV:

- praca w parach lub grupach;

- czas na dyskusję i ustalenie odpowiedzi.

Lekcje przygotowały p. Katarzyna Wawrzyniak (edukacja wczesnoszkolna), p. Joanna Tokarska (fizyka), p. Maria Szczepaniak (matematyka) i p. Anna Grochowska (język polski). Po obejrzeniu lekcji nauczyciele i goście spotkali się na omówieniu zajęć  zgodnie z arkuszem obserwacji. Jednocześnie była to okazja do wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami.

W trakcie rozmowy uczestnicy dzielili się refleksjami na temat obejrzanych lekcji - ich zdaniem:
- I i II strategia OK buduje u uczniów odpowiedzialność za własną naukę i wpływa motywująco na proces edukacyjny,

- obecność celów i kryteriów sukcesu pozwala monitorować poziom ich osiągania,-praca w parach buduje właściwe relacje w zespole i pomaga w uczeniu się,

- stosowanie wybranych strategii OK uruchamia refleksyjne podejście do omawianych zagadnień.


Ponowne spotkania w sali gimnastycznej rozpoczęło się od przywitania gości - członków Rady Osiedla, Rady Rodziców, rodziców, uczniów oraz absolwentów szkoły. Zostały zaprezentowane działania podjęte przez szkołę w ramach programu CRS2. Zebrani goście mieli okazję wziąć udział w dyskusji World cafe, podczas  której wymieniali pomysły i propozycje dotyczące procesu uczenia się uczniów. Tematy dyskusji dotyczyły następujących obszarów:

 

  1. Jak uczyć, by przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się w przyszłości?
  2. Co pomaga się uczyć?3. Współpraca – pomoc czy przeszkoda?
  3. Informacja zwrotna- pomaga czy przeszkadza?
  4. Jak angażować rodziców, by stali się współuczestnikami nauczania?
  5. Rola nauczyciela we współczesnej szkole.

 

Uczennice z klasy 8b, które na co dzień wykorzystują w nauce myślenie wizualne, pomogły opracować plakaty podsumowujące wyniki dyskusji. Nasi uczniowie i absolwenci odpowiadali na pytania, zwłaszcza dotyczące pracy z OK zeszytem. W tym dniu okazali się nieocenionymi ekspertami oceniania kształtującego. Po podsumowaniu dyskusji, Dorota Chabelska-Kubat wręczyła Pani Dyrektor tytuł Szkoły Uczącej Się oraz podziękowała za dotychczasową współpracę.

 

Dorota Chabelska-Kubat - opiekunka szkoły w programie CEO - Całościowy Rozwój Szkoły (poziom zaawansowany)