Panel Koleżeński w SP w Podgórzu


„Jaką ogromną mocą jest posiadanie wyraźnego celu” Elizabeth Stuart Phelps

Szkoła Podstawowa w Podgórzu to placówka, która stawia sobie wyraźne cele. Jednym z nich było doskonalenie procesu uczenia się i nauczania poprzez wdrażanie strategii Oceniania Kształtującego w ramach  programu Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Prezentacja efektów miała miejsce podczas Panelu Koleżeńskiego, który odbył się 6 czerwca 2019 r. W wydarzeniu tym uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z  zaprzyjaźnionych szkół:  Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach (p. Dyrektor  Lidia Grzegorek, p. Zbigniew Rechnia, p. Anna Wieczorek, p. Urszula Grudzień), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej(p. Dyrektor Dorota Perczyńska, p. Danuta Parys, p. Aneta Mikulska - Pietrzak, p. Wioletta Niezgoda), Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie (p. Wicedyrektor Elżbieta Ambroziak, p. Małgorzata Krokowska, p. Katarzyna Naruszewska).

Podczas pierwszej części wizyty w placówce drzwi klas otworzyli nauczyciele: języka angielskiego - p. Małgorzata Majorkiewicz, języka polskiego - p.Beata Ostrowska, edukacji wczesnoszkolnej - p. Lidia Figurska, matematyki - p. Monika Górka, dzięki czemu paneliści mogli  ustalić wzorce nauczania i uczenia się uczniów w zakresie:
Strategii I

N podaje lub układa wspólnie z uczniami cel lekcji i kryteria sukcesu. 4/4

N umożliwia sprawdzenie zrozumienia celów i kryteriów sukcesu przez uczniów. 4/4

N podsumowuje z uczniami lekcję w odniesieniu do celu lub kryteriów sukcesu. 4/4

Uczniowie zapisują lub wklejają podane lub ułożone kryteria sukcesu . 4/4

Uczniowie sygnalizują zrozumienie podanych celów i kryteriów sukcesu np. za pomocą świateł, wyjaśniając koledze/koleżance lub zapytani odpowiadają, jak je rozumieją. 4/4

Uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują lekcję w odniesieniu do celów lub kryteriów wybraną techniką.4/4
Strategii IV

N umożliwia uczniom pracę w parach lub grupach. 4/4

Uczniowie pracują w parach lub grupach wedle przyjętych zasad. 4/4

Obserwatorzy lekcji wyrazili duże uznanie dla prowadzących za monitorowanie kryteriów sukcesu na lekcjach oraz współpracę uczniów w parach, grupach. Jak podsumował taką organizację pracy podczas spotkania z uczniami ich przedstawiciel:  „Co dwie głowy to nie jedna”.

W drugiej części dnia do panelistów dołączyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Mała Wieś p. Jadwiga Nowatkiewicz , Konsultant MSCDN w Płocku p. Bogumiła Ogrodowczyk , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie p. Elżbieta Witkowska oraz rodzice i uczniowie. Przybyłych powitała Pani Dyrektor Iwona Sóbotko, a lider p. Małgorzata Majorkiewicz przybliżyła zebranym, jakie cele szkoła określiła sobie w programie.

Po czym miała miejsce dyskusja World Cafe dotycząca zagadnień:

  • Praca domowa – zadawać, czy nie?
  • Rola rodzica w procesie uczenia się.
  • OK nauczyciel – cechy.
  • Co pomaga uczniowi w procesie uczenia się?
  • Współczesny uczeń – czyli jaki?

Bardzo zaangażowani w dyskusję byli uczniowie i rodzice, dzięki czemu  szkoła zyskała ciekawy materiał do refleksji.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem Szkole Podstawowej z Podgórza zasłużonego Tytułu Szkoły Uczącej Się. Cel został osiągnięty, a paneliści sformułowali życzenie: „Życzymy Wam wytrwałości  i pozostania w procesie, bo z doświadczenia takich szkół warto korzystać. Dzielcie się nim.”

Dziękuję, że mogłam towarzyszyć Wam w programie CRS2.

                                                                                                                           Marzenna Dąbrowska - trenerka CEO, opiekunka szkoły w CRS2