Panel Koleżeński w SP w Stawiszynie


10 lat oceniania kształtującego w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie

Piątek 18 listopada był dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie dniem podsumowania dziesięcioletniej przygody z ocenianiem kształtującym, które w ostatnich dwóch latach było rozwijane w 2 zespołach Pomocnych Przyjaciół. Nauczyciele intensywnie pracowali nad wdrożeniem pięciu strategii oceniania kształtującego i dzielili się z innymi swoimi pomysłami dydaktycznymi. Uwieńczeniem ich wspólnych działań stał się panel koleżeński, podczas którego mogli zaprezentować rezultaty pracy z uczniami.

Dyrektor szkoły pani Joanna Woszczyk powitała w gościnnych murach szkoły 24 uczestników panelu - nauczycielki i nauczycieli oraz dyrektorów z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Żytowiecku, Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie. Panel prowadziła Małgorzata Ostrowska asystentka szkoły, trenerka CEO w programie Szkoła Ucząca Się.

Główną częścią panelu był spacer edukacyjny, podczas którego sześcioro nauczycieli otworzyło drzwi do swoich klas, aby podzielić się swoją praktyką nauczania w duchu OK.  Zespół nauczycieli prowadzących lekcje to: Agnieszka Petrol, Monika Malinowska, Iwona Chojnacka, Iwona Osajda, Mariola Kaczała i Piotr Kozanecki. Paneliści z uwagą oglądali pracę uczniów podczas lekcji i zebrali pozytywne wzorce nauczania w szkole.
Było na co patrzeć. Nauczyciele zaprezentowali wysokie standardy swojej pracy z uczniami. Z wielką przyjemnością obserwowaliśmy jak uczniowie angażują się w wykonywanie zadań, jak współpracują ze sobą w parach i małych grupach podczas pracy nad ciekawymi zadaniami, jak dają dowody swojego świadomego i samodzielnego uczenia się, jak pomagają sobie nawzajem. Jest to sukces całego sześcioosobowego Zespołu. Dziękujemy! Gratulujemy!

Uwieńczeniem panelu koleżeńskiego była krótka część oficjalna, w której uczestniczyły także panie: Aleksandra Bylica - podinspektor ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości i Dorota Karpieko - członkini Zarządu Rady Powiatu Kaliskiego.

Publiczność z uwagą wysłuchała wystąpienia Joanny Kostrzewy, która przed 10 laty zainicjowała OK w szkole, a obecnie jest odpowiedzialna za wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,. Opowiedziała ona historię implementowania oceniania kształtującego w szkole, przybliżyła etapy pracy nauczycieli i uczniów, drogę do wspólnie osiągniętego sukcesu. Następnie uczestnicy panelu podjęli dyskusję w formule World cafe, która toczyła się wokół dobrego nauczania i efektywnego uczenia się.
Na zakończenie Dyrektor szkoły Pani Joanna Woszczyk odebrała certyfikat i Tytuł Szkoły Uczącej Się przekazany na jej ręce przez Małgorzatę Ostrowską reprezentującą Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to wyraz uznania i docenienia szkoły za osiągnięcia w zespołowym doskonaleniu szkolnego nauczania. Szkoła nadal chce się rozwijać, dlatego kontynuuje obrany kierunek – OK i przystąpiła do Klubu Szkół Uczących Się.

Dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych osiągnięć w rozwijaniu współpracy nad nauczaniem. Do zobaczenia na konferencjach i warsztatach!

opiekunka Szkoły w Programie CRS2/VII - Małgorzata Ostrowska