Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach


16 marca 2018 r. wraz z innymi zaproszonymi osobami gościłam w niezwykłej szkole i uczestniczyłam w niezwykłym wydarzeniu – Panelu Koleżeńskim w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

Szkoła zakończyła kolejny etap działań edukacyjnych i po raz drugi otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej się w ramach dwuletniego programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany (CRS2, edycjaV) Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ta uroczystość zbiegła się z okrągłą rocznicą - 10 lat działań placówki w Programie Szkoły Uczącej Się (SUS). To było naprawdę niezwykłe wydarzenie, niezwykli Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele szkoły, niezwykła Pani Dyrektor...

Zacznę jednak od początku. Szkoła do Centrum Edukacji Obywatelskiej trafiła poszukując nowych form i metod pracy z uczniami. W 2008r. nauczyciele rozpoczęli pracę w ramach programu  „Ocenianie kształtujące w Szkole Uczącej się” (OK SUS). To nie było stosowanie pojedynczych elementów OK, lecz systemowe wprowadzanie strategii uczenia się i nauczania na miarę potrzeb i możliwości uczniów w każdym wieku. Działaniami byli objęci nie tylko uczniowie, lecz uczyli się także nauczyciele, a całość wspierali rodzice. Misją szkoły stało się hasło: „Nasze wspólne uczenie się to nieustanny proces, którego efektem jest rozwój, w każdym obszarze pracy szkoły: dydaktyce, wychowaniu, profilaktyce i współpracy.” I to widać ...

Poniżej znajdują się dowody potwierdzające wysoką jakość pracy uczniów i nauczycieli, zebrane w czasie obserwacji 6 zajęć lekcyjnych:
strategia I: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

  • Określenie lub ułożenie z uczniami celu/kryteriów sukcesu do lekcji - 6/6
  • Sprawdzenie zrozumienia celu lekcji/kryteriów sukcesu - 6/6
  • Monitorowanie wraz z uczniami w trakcie lekcji stopnia realizacji celu w odniesieniu do kryteriów sukcesu - 6/6
  • Podsumowanie z uczniami lekcji w odniesieniu do celu/kryteriów sukcesu - 5/6

strategia IV: Umożliwianie uczniom korzystania w procesie uczenia się z wiedzy i umiejętności koleżanek i kolegów.

  • Uczniowie pracują w parach lub grupach ucząc się od siebie nawzajem, rozwiązują zadania edukacyjne - 6/6
  • Uczniowie dyskutują, poszukują odpowiedzi na pytania w parach lub grupach - 6/6
  • Uczniowie na podstawie wcześniej określonych kryteriów dokonują samooceny lub oceny koleżeńskiej - 6/6

Bardzo dziękuję za udział w spacerze edukacyjnym panelistkom: Małgorzacie Wiencierz, Katarzynie Sztuce – Rzepce, Agnieszce Stanisławczyk, Ewie Przetakiewicz, Iwonie Ignaczak, Donacie Szymańskiej - Marciniak, Beacie Wągrowskiej, Karinie Durmie – Więcławskiej, Jadwidze Krawczyk, Klaudii Pacholak i Annie Słupskiej. Współpraca z Wami była przyjemnością.

W drugiej części dnia panelowego do grupy panelistek dołączyli nowi goście, czyli zaproszeni przez szkołę przedstawiciele władz: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  -Paweł Błaszczyk, Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy i Miasta - Daniel Mituła, Zastępca Dyrektora Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Zbigniew Taranek oraz Radni z terenu Gminy i Miasta. Na spotkanie stawili się również liczni Rodzice uczniów, którzy towarzyszą nauczycielom w procesie edukowania swoich dzieci. Było widać, że TA SZKOŁA potrafi pozyskiwać przyjaciół i może liczyć na ich wsparcie. Gratuluję!

Tradycją paneli koleżeńskich jest dyskusja world cafe, w której biorą udział wszyscy uczestnicy spotkania. To ważny moment, bo do informacji zebranych w czasie spaceru edukacyjnego, spotkań i rozmów z uczniami  dochodzą wyniki dyskusji na tematy określone przez placówkę. Szkołę w Skalmierzycach interesowało, co sądzą dzieci, młodzież i dorośli na temat roli nauczyciela we współczesnej szkole, tego, co pomaga się uczyć i co to właściwie znaczy „dobra lekcja”? Rozmawiano również o odpowiedzialności za własne uczenie się uczniów, a hitem okazała się "szkoła marzeń" i to co ją określa. Dyskusjom nie było końca, a ich poziom merytoryczny zaskakiwał nawet tych, którzy po raz kolejny uczestniczyli w tego typu rozmowach... Zebrany materiał, wraz z wynikami spaceru edukacyjnego, będzie podstawą do planowania dalszej pracy szkoły.

Ten ważny dla szkoły dzień zakończył się przekazaniem na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Sulewskiej oficjalnego certyfikatu jakości - Tytułu Szkoły Uczącej Się. Towarzyszyły jej Liderki Grup Pomocnych Przyjaciół - Danuta Szymczak i Alina Stryjak. Tak wielki sukces jest wynikiem współpracy i wzajemnego wsparcia całej społeczności szkolnej, więc dołączyli do nich obecni na sali uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Pani Dyrektor, Danusiu, Alino, Dziewczyny z obu Grup Pomocnych Przyjaciół! Dziękuję Wam za siłę, samozaparcie, otwartość, za to, że chce Wam się chcieć... Nie mam żadnych wątpliwości, że jesteście Szkołą Uczącą Się.

tekst: Aleksandra Cupok – opiekunka szkoły w programie CRS2