Panel koleżeński w Szkole Podstawowej im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu


Niewielka Szkoła Podstawowa nr 27 im. Gen. Elżbiety Zawackiej kierowana przez dyr. Annę Czarnowską to pierwsza i jak na razie jedyna placówka w Toruniu, która zdobyła Tytuł Szkoły Uczącej Się - wieńczący pracę w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wydarzenie to tym bardziej niezwykłe, że aż do września 2017 roku, ze względu na remont własnego, przepięknego, starego budynku, mieściła się ona na jednym z pięter III LO przy ul. Raszei.

Nic zatem dziwnego, że na Panelu Koleżeńskim, który odbył się 12 stycznia 2017 r., obok nauczycielek szkół CRS2 i opiekunki merytorycznej ze strony CEO pojawili się również przedstawiciele  Rady Miasta: Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia - Anna Łukaszewska, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia - Michał Jakubaszek oraz Radny Miasta Torunia - Bartłomiej Jóźwiak.

Pierwsza część panelu skupiona była wokół spaceru edukacyjnego, podczas którego obserwacji poddane zostały strategia I.: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: 1. określanie celów lekcji, 2. odwoływanie się do celów lekcji, 3. monitorowanie celów lekcji oraz strategia IV.: Umożliwianie uczniom korzystania w procesie uczenia się z wiedzy i umiejętności koleżanek i kolegów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: 1. współpraca uczennic(niów) w parach i małych grupach, 2. udzielanie przez uczennice(niów) oceny koleżeńskiej.

Drzwi do klas otworzyły: Dorota Szuba, Beata Wilmanowicz, Katarzyna Dulska, Beata Kowalska, Lidia Bęben, Dorota Makowiecka, zaś weszli do nich goście z Giemlic, Lubieszewa oraz Łęgu Probostwa. W pospacerowej dyskusji jednogłośnie potwierdzili oni obecność na wszystkich lekcjach pozytywnych wzorców pracy:

1. podawanie celu lekcji w języku zrozumiałym dla uczennic/uczniów.

2. sprawdzanie rozumienia celu.

3. eksponowanie celu tak, by był widoczny przez cały czas trwania zajęć.

4. przedstawianie kryteriów sukcesu w sposób pozwalający korzystać z nich w czasie pracy na lekcji.

5. umożliwianie uczennicom/uczniom spełnianie kryteriów sukcesu.

6. monitorowanie realizacji celu.

7. podsumowywanie lekcji w odniesieniu do kryteriów.

8. stwarzanie na zajęciach okazji do rozwiązywania zadań i problemów w parach lub/i grupach.

9. organizowanie pracy w parach i grupach poprzez ustalenie zasad pracy oraz organizację przestrzeni w sali lekcyjnej.

10. dawanie możliwości oceny koleżeńskiej.

11. stwarzanie warunków do zaprezentowania wyników pracy.

Jako obszary do dalszego rozwoju paneliści rekomendowali wykorzystywanie podczas formułowania celów i kryteriów sukcesu taksonomii Blooma lub SOLO z uwzględnieniem poziomów wyższych niż Wiedza i Rozumienie oraz dopasowanie zadań edukacyjnych do pracy w grupach lub parach tak, aby na twórczy efekt składała się współpraca poszczególnych osób.

Niezwykłe okazało się zamykające pierwszą część panelu spotkanie z podopiecznymi toruńskiej podstawówki - zarówno najmłodszymi, jak i szóstoklasistami. Z wnikliwością omawiali oni zalety narządzi oceniania kształtującego, a wymieniając elementy wspierające proces uczenia się, wskazywali na obecne w szkole: poczucie bezpieczeństwa, brak lęku wśród uczennic/uczniów, chęć przekazania wiedzy przez nauczycieli, wsparcie po lekcjach, jasne i sprawiedliwe zasady, ale także "luz" i poczucie humoru dorosłych. OK nie oznaczał dla nich zbioru narzędzi mechanicznie wykorzystywanych przez grono, lecz pełną ciepła i opartą na wzajemnym zaufaniu relację. 

W drugiej części wydarzenia (po smacznym posiłku zaserwowanym przez karczmę Gęsia Szyja) - poprzedzonej zaśpiewaną przez dzieci, a ułożoną przez Beatę Wilmanowicz żartobliwą piosenką o OK - odbyła się dyskusja metodą world cafe. Wzięli w niej udział: nauczyciele, paneliści, zaproszeni rodzice, uczniowie, goście z innych szkół oraz przedstawiciele lokalnych władz. Jej celem była wymiana doświadczeń i zebranie pomysłów w czterech obszarach: 1. Uczymy się od siebie nawzajem - korzyści i przeszkody, 2. Jaka powinna być informacja zwrotna, by pomagała w uczeniu się?, 3. Jak zmotywować niezmotywowanych?, 4. Jak uzyskać obiektywną ocenę koleżeńską? Synergia czterech dwunastoosobowych grup dała niezwykłe efekty w postaci czterech gęsto zapisanych podpowiedziami płacht papierowych „obrusów” - nieco tylko, jak to w kawiarni, poplamionych kawą i kremem z ciastek.

Oficjalną część zakończyło wręczenie Tytułu Szkoły Uczącej Się, przemówienia przedstawicieli władz miasta oraz wspólne zdjęcie. Stanowi ono najlepszy dowód na to, że szkoła to nie miejsce, lecz tworzący ją ludzie. Nauczycielki i nauczyciele z toruńskiej SP nr 27 pokazali, że są gwarantem najwyższej jakość nauczania bez względu na to, gdzie i w jakich warunkach pracują.

A my w CEO trzymamy kciuki za udany remont!

Magda Lipiec

Moderator Panelu Koleżeńskiego

w ramach Programu Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2)

Centrum Edukacji Obywatelskiej