Panel koleżeński w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie


„Uczymy się myśleć, zdobywać wiedzę, zadziwiać i tworzyć”.

    Motto Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie, na co dzień inspirujące całą społeczność szkolną, przekłada się na konkretne efekty, które można było zaobserwować podczas panelu koleżeńskiego, jaki został zorganizowany w tej szkole 21 kwietnia 2017r. Na tak wyjątkową uroczystość, której celem było podsumowanie i zaprezentowanie wypracowanych przez 2 lata efektów działań szkoły w programie CRS2, (w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności) zostali zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół: Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Ostrowcu, Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, Szkoły Podstawowej w Drawnie, Zespołu Szkół Nr 13 im. UNICEF w Koszalinie, Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie, Gimnazjum Nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie.

Uczestnicy panelu mieli okazję obserwować proces nauczania i uczenia się uczniów oraz porozmawiać z uczniami na temat tego, co podczas lekcji pomaga im się uczyć. Stosując metodę obserwacji, jaką jest spacer edukacyjny, paneliści odwiedzili uczniów podczas sześciu lekcji, prowadzonych przez nauczycielki: Dorotę Kościuszko – Cienkowską (kl. 3a), Jolantę Terlecką (kl. 1b), Agnieszkę Bernecką (kl. 3c), Katarzynę Matusz (kl.4a), Kamilę Łukawską (kl. 5d), Dorotę Nawrot (kl. 4b). Dzięki temu ustalili widoczne w szkole wzorce nauczania i uczenia się uczniów:

Nauczyciele  podają cel lekcji tak, aby uczniowie go widzieli przez cały czas trwania zajęć - wyświetlają na tablicy; polecają wklejenie lub zapisanie w zeszycie; piszą na kartce i przyklejają do tablicy.

 • Nauczyciele sprawdzają, czy uczniowie rozumieją cel, zadając odpowiednie pytania lub polecając adekwatną technikę.
 • Zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć, jaki jest cel lekcji – parafrazują go, podają własne rozumienie celu – oraz  sygnalizują rozumienie celu techniką świateł, kciuków.
 • Na początku lekcji nauczyciele nawiązują do wiedzy już nabytej, wykorzystując np.: zadanie na dobry początek (np. krzyżówka) lub inne techniki OK.
 • Proponowane uczniom zadania są spójne z celem lekcji; służą poznawaniu, rozwijaniu lub pogłębianiu określonych kompetencji.
 • Zapytani uczniowie wykorzystują w toku lekcji poznaną wcześniej wiedzę.
 • Nauczyciele wraz z uczniami podsumowują lekcję, odwołując się do celów lub kryteriów sukcesu.
 • Uczniowie określają, na ile cele lekcji lub kryteria sukcesu zostały osiągnięte, stosując technikę zdań niedokończonych, kciuki, światła.
 • Rozwiązywanie problemów edukacyjnych odbywa się w parach, trójkach lub małych grupach, a urządzenie sali lekcyjnej umożliwia pracę zespołową - stoliki w ustawieniu kawiarnianym i konwencjonalnym.
 • Uczniowie pracują w parach, trójkach lub małych grupach prowadząc rozmowy - wszyscy od razu zabierają się za pracę, wchodzą w interakcje, są ożywieni.

    Poza wzorcami, goście zauważyli i docenili, że nauczycielki przestrzegają zasady, aby celów uczenia się nie było zbyt dużo - na wszystkich lekcjach podany był jeden cel w języku ucznia. Na kilku z obserwowanych zajęć uczniowie sami formułowali cel lekcji. W klasach są dostępne dla uczniów kryteria sukcesu do lekcji i stosowane ciekawe sposoby podsumowania zajęć – np. koło fortuny z pytaniami podsumowującymi. Nauczycielki stosują także angażujące uczniów do pracy  sposoby – np. korzystanie z własnych smartfonów w pracy z platformą quizów Kahoot! oraz QR – kodami.  Uznanie dla pracy nauczycielek budzi także sprawnie i zgodnie z kryteriami dokonywana nawet przez najmłodszych uczniów ocena koleżeńska czy samoocena.

     Drugą część panelu rozpoczęła pani dyrektor Beata Czapla przedstawiając zaproszonych gości: panelistów, rodziców i przedstawicieli lokalnych władz. Wszyscy mieli okazję podziwiać występy artystyczne i sportowe uczniów SP 10 oraz wysłuchać prezentacji (przygotowanej przez panie wicedyrektorki: Joannę Kurek i Dorotę Niedbałę) na temat strategii nauczania wdrażanych w szkole i obserwowanych podczas panelu. Następnie, w kawiarnianej atmosferze, zaproszeni goście i partnerzy placówki wzięli udział w dyskusji na intrygujące  szkołę tematy:

 • Sport – edukacyjna wartość.
 • Praca domowa ucznia – pomaga czy przeszkadza?
 • Szkoła bez stopni – zaleta czy wada?
 • Przyjazne środowisko uczenia się, to…

Dzięki refleksjom, wnioskom i radom, nauczyciele uzyskali obszerny materiał do dalszej dyskusji nad ulepszaniem jakości pracy w wielu obszarach szkoły. Szczególnie intrygująco wyglądały odpowiedzi na ostatnie dwa pytania.

       Uroczystość zakończyła się wręczeniem szkole nr 10 z Koszalina zaszczytnego Tytułu Szkoły Uczącej Się. Pani dyrektor Beata Czapla przyjęła z rąk moderatorki panelu i opiekunki szkoły w programie CRS2 Małgorzaty Borowskiej – Leszczyszyn dokument potwierdzający przyznanie Tytułu. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie udowodniła, że podjęta przez nauczycieli praca nad rozwijaniem strategii dobrego nauczania przyniosła uczniom wiele korzyści. Dzięki temu SP 10 powiększyła grono wyjątkowych szkół tworzących Klub Szkół Uczących Się. Gratulacje!

Małgorzata Borowska – Leszczyszyn

moderatorka panelu koleżeńskiego

opiekunka szkoły w programie CRS2 Centrum Edukacji Obywatelskiej