Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie


11 maja był równocześnie pracowitym i uroczystym dniem dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie oraz dla gości zaproszonych na panel koleżeński. Tego dnia odbyło się podsumowanie udziału w programie Całościowy Rozwój Szkoły, które uwieńczone zostało wręczeniem placówce tytułu Szkoły Uczącej Się. Było to prawdziwe święto szkoły. Nauczyciele otworzyli drzwi swoich klas przed spacerem edukacyjnym przeprowadzonym przez zespoły pedagogów z innych szkół.  Celem spaceru edukacyjnego było zaobserwowanie pozytywnych wzorców pracy nauczycieli i uczenia się uczniów a także określenie obszarów, które warto wzmacniać, aby uczniowie uczyli się jeszcze lepiej.

W spotkaniu panelowym wzięli udział nauczyciele z sześciu szkół SUS-owskich, znający strategie oceniania kształtującego. Byli to przedstawiciele Gimnazjum w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Drawnie, Szkoły Podstawowej w Niemicy, Zespołu Szkół w Ostrowcu, Szkoły Podstawowej w Marianowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie oraz Zespołu Szkół w Mrzeżynie. Przeprowadzili oni obserwacje sześciu lekcji, omówili je w zespole panelistów, sformułowali informację zwrotną na temat szesnastu zaobserwowanych pozytywnych schematów pracy nauczycieli i przedstawili ją osobom prowadzącym lekcje. Obserwacje i IZ dotyczyły strategii I i II oceniania kształtującego: określania i wyjaśniania uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu oraz organizowania w klasie dyskusji,  zadawania pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.

W drugiej – oficjalnej części spotkania panelowego liderki szkolnych grup Pomocnych Przyjaciół – Wiesława Malinowska i Anna Boruch przedstawiły historię i osiągnięcia szkoły w zakresie oceniania kształtującego. Odbiorcami prezentacji byli uczniowie i nauczyciele oraz przybyli goście – sojusznicy szkoły, którzy uczestniczyli także w dyskusji w formule world cafe, Państwo: Zofia Minko - radna miasta Trzebiatów, Renata Teresa Korek - dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, Dariusz Pietrzykowski - przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki, Bożena Górska - Główny Specjalista ds. oświaty i przeciwdziałania uzależnieniom, Małgorzata Skoneczna - dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.
Dyskusja toczyła się wokół tematów:

  • Jak włączyć w OK i we współpracę nauczycieli, którzy dołączają do zreformowanych szkół?
  • Komu i do czego może być potrzebna informacja zwrotna?
  • Praca domowa z perspektywy ucznia, nauczyciela, rodzica…
  • Wpływ strategii OK na pracę uczniów podczas lekcji
  • Co sprzyja temu, że uczeń staje się odpowiedzialny za własny proces uczenia się?

Uroczystemu wręczeniu certyfikatu szkoły uczącej się towarzyszyła atmosfera życzliwej współpracy a chwilę tę okrasił pięknym występem uczniowski zespół wokalny.

Przez długi czas goście zaproszeni na spotkanie panelowe pamiętać będą nie tylko wyniesione stąd przykłady dobrego nauczania i ciepłą atmosferę gościnnych murów szkoły, ale także pyszny, słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów. Całej społeczności szkolnej życzymy dalszych osiągnięć w rozwijaniu uczenia się uczniów i w doskonaleniu nauczania. Przed Wami kolejne wyzwania.

Dziękujemy za gościnę, współpracę i umożliwienie nam oglądania Waszych lekcji. Pozytywne wzorce nauczania zabieramy ze sobą.

Relację ze spotkania spisała moderatorka panelu koleżeńskiego – Małgorzata Ostrowska