Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem


Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem jest jedną z pierwszych szkół piątej edycji programu Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania (RUN), która otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się. Szkoła ta w latach 2015-2017 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2) w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Podsumowanie i prezentacja efektów działań placówki w programie miały miejsce podczas Panelu Koleżeńskiego, który odbył się 27 października 2017r. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele szkół, zaproszeni goście oraz przedstawiciel programu Szkoła Ucząca Się.

Elementem wizyty panelowej był spacer edukacyjny, podczas którego obserwacji poddana została I strategia – „Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu”. W spacerze uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej w Sadkach oraz Szkoły Podstawowej im . Jana Brzechwy w Sance. Podczas spaceru zostały potwierdzone pozytywne wzorce pracy z uczniami. Poniżej szczegółowe wyniki z obserwacji  6 lekcji.

• Nauczyciel podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel lekcji 6/6

• Zapytany uczniowie potrafią wytłumaczyć, jaki jest cel lekcji 6/6

• Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją cel 6/6

• Uczniowie sygnalizują stopień rozumienia celu 5/6

• Nauczyciel podaje lub ustala z uczniami NACOBEZU 6/6

• Nauczyciel sprawdza czy uczniowie rozumieją NACOBEZU6/6

• Uczniowie sygnalizują stopień rozumienia NACOBEZU 6/6

• Podczas realizacji kryteriów sukcesu sprawdza wraz z uczniami, co już udało się osiągnąć 6/6

• Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania lub w inny sposób monitorują wspólnie z nauczycielem  stopień realizacji kryteriów 6/6

• Nauczyciel  podsumowuje lekcję w odniesieniu do celu/kryteriów 6/6

• Uczniowie potrafią udzielić odpowiedzi na pytanie, czego nauczyli się podczas lekcji w odniesieniu do celu/ kryteriów 6/6
Obserwatorzy nie wskazali obszarów wymagających wzmocnienia.

W trakcie Panelu Koleżeńskiego odbyła się także dyskusja world cafe z udziałem wszystkich zebranych: nauczycieli, przedstawicieli lokalnych władz oraz kuratorium. Jej celem była wymiana doświadczeń i pomysłów na temat obszarów pracy szkoły oraz dalszych kierunków jej rozwoju. Poniżej tematy, które zostały poruszone podczas dyskusji.

• Co daje uczniom, nauczycielom i rodzicom ocenianie kształtujące?

• Jak rozwinąć u ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się?

• Po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?

• Rola nauczyciela we współczesnej szkole
Oficjalną część zakończyło wręczenie szkole Tytułu Szkoły Uczącej Się

Opiekun szkoły w działaniu CRS2 - Jacek Pasierb