Panel Koleżeński w V LO w Tarnowie


11 czerwca 2019 roku w V Liceum im. Janusza Korczaka w Tarnowie odbył się panel koleżeński wieńczący długoletnią pracę szkoły ze strategiami oceniania kształtującego, zamykający program CRS 2 – poziom zaawansowany. Szkoła od początku stawiała sobie bardzo określone i jasne cele. Z dumą mogę przyznać, że panel pokazał wielkie zaangażowanie, profesjonalizm i otwarte głowy nauczycieli.  Na spacer edukacyjny oraz spotkania merytoryczne z nauczycielami i uczniami szkoła zaprosiła nauczycieli z kilku placówek: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łętowni, Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach, Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblowicach. Paneliści mogli przyjrzeć się pracy tarnowskiej szkoły ze strategią I (określanie celów i kryteriów do lekcji, odwoływanie się do celów lekcji) i IV (umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem, jako „zasobów edukacyjnych”). Drzwi swoich klas otworzyli nauczyciele języka angielskiego (Marcin Zaród, Ewa Malec), języka polskiego (Grzegorz Gawlik), matematyki (Małgorzata Ciepielowska-Sroka, Bogusław Lisiecki) i chemii (Monika Senderak). Na podstawie obejrzanych lekcji paneliści mogli  ustalić wzorce nauczania i uczenia się uczniów:
Nauczyciel podaje lub wspólnie z uczniami ustala cele lekcji 5/6

Nauczyciel komunikuje uczniom lub wspólnie z nimi ustala kryteria sukcesu do lekcji 6/6

Nauczyciel podaje lub wspólnie z uczniami ustala cele zadania 5/6

Nauczyciel komunikuje uczniom lub wspólnie z nimi ustala kryteria sukcesu do zadania edukacyjnego 5/6

Nauczyciel podaje lub ustala z uczniami formę i zasady realizacji zadania 6/6

Uczniowie realizują zadania w parach/ grupach 6/6

Nauczyciel umożliwia uczniom korzystanie z celów i kryteriów sukcesu przez cały czas realizacji zadania 6/6

Uczniowie przedstawiają efekty swojej pracy w grupie /parze 6/6

Nauczyciel dokonuje podsumowania pracy uczniów, odnosząc się do celów i kryteriów sukcesu do  lekcji 6/6


Obserwatorzy lekcji szczególnie zwrócili uwagę na umiejętność planowania lekcji, budowania zasad pracy grupowej, pilnowania czasu oraz pracy z harmonogramem lekcji. Podkreślali przyjazną nauce atmosferę między nauczycielami i uczniami panującą na wszystkich lekcjach. Dostrzegli, że uczniowie są przyzwyczajeni do pracy grupowej, podsumowanie efektów pracy grupowej na każdej lekcji było bardzo sprawne i merytoryczne. Uczniowie podczas lekcji mogą pozwolić sobie na błąd, bez skrępowania zadają pytania, dzielą się wątpliwościami, sygnalizują, że czegoś nie rozumieją. Podsumowanie lekcji, choć w różnej formie, oparte było na kryteriach sukcesu do lekcji, co szczególnie utkwiło w głowach panelistów.

Ciekawym doświadczeniem dla panelistów było spotkanie z uczniami. Podkreślali oni zalety pracy grupowej – możliwość uczenia się od siebie, doświadczania różnych punktów widzenia, budowania opinii, łączenia wniosków. Ważnym elementem dla uczniów stały się cele i kryteria sukcesu do lekcji i do zadania edukacyjnego. Usłyszeliśmy, że uczniowie wiedzą, dokąd zmierzają, kryteria dają im poczucie bezpieczeństwa, ponieważ znają oczekiwania nauczyciela. Doceniali podsumowanie lekcji – uznali, że sprzyja ono uczeniu się w domu, jest jak kotwica w pamięci, wyzwala potrzebne skojarzenia i informacje, które można rozbudowywać. Wspólnie uznali, że lubią, gdy nauczyciel jest dla nich Mistrzem a nie Dowódcą.

Drugą część spotkania rozpoczęła pani wicedyrektor Agnieszka Foszcz. Powitała zebranych gości, opowiedziała o praktykach oceniania kształtującego typowych dla szkoły. Wszyscy zebrani przystąpili do wspólnej dyskusji w formie World Cafe. Dyskusja toczyła się wokół tematów:

  • Co pomaga się uczyć?
  • Rola nauczyciela we współczesnej szkole
  • Dobra lekcja czyli jaka?
  • Informacja zwrotna – pomaga czy przeszkadza?

Zaangażowanie uczniów i rodziców w dyskusję pozwoliło na zbudowanie innej niż tylko nauczycielskiej perspektywy. Szkoła zyskała bogaty i refleksyjny materiał na temat jakości nauczania i kierunku współczesnej szkoły.V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie otrzymało Tytuł Szkoły Uczącej Się. Gratulujemy całej społeczności szkolnej, nauczycielom, uczniom i rodzicom uzyskanego tytułu, ale przede wszystkim znakomitej współpracy, życzliwości, otwarcia i kreatywności, bez których program nie mógłby się zakończyć SUKCESEM!

moderatorka panelu – Agnieszka Hliwa, opiekunka szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły (CRS2)