Panel Koleżeński w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu


14.02.2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu odbył się panel czyli podsumowanie pracy nauczycieli i uczniów w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły (RUN – poziom zaawansowany). Było to podsumowanie 11-letniego dorobku pracy nauczycieli zgodnie z ideą oceniania kształtującego oraz uczenia się uczniów (oczywiście ze wsparciem rodziców).

W tym szczególnym dniu dyrektor szkoły Pani Dorota Pintal przywitała 20 gości – dyrektorów i nauczycieli z pięciu szkół oraz moderatorkę spotkania reprezentującą CEO.

Nauczyciele Paneliści przybyli z zaprzyjaźnionych placówek: z Zespołu Szkół w Soli, ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Rejowcu,  z Gimnazjum Nr 1 w Biłgoraju oraz z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Po omówieniu planu dnia nauczyciele w sześciu 3- i 4-osobowych zespołach udali się na spacer edukacyjny. Każdy zespół obserwował działania nauczycieli oraz uczniów w trzech klasach (3 razy po 15 minut). Przedmiotem obserwacji były dwie strategie (I i IV), czyli praca z celami i kryteriami oraz umożliwianie uczniom wspólnego uczenia się. Obserwowane były zajęcia przedmiotowe w I, II oraz III etapie edukacji: język polskii w klasie II (gim.), matematyka – klasa V, język angielski – edukacja wczesnoszkolna, kl. III, geografia – klasa II (gim.), język angielski – kl. I (gim.), fizyka – kl. III (gim.).

Efektem obserwacji 6 lekcji, refleksji w zespołach panelistów oraz rozmów z uczniami było wskazanie następujących wzorców działania nauczycieli i uczniów:

W obszarze strategii I:

 • Nauczyciel podał lub ułożył z uczniami cel lekcji.
 • Uczniowie potrafią powiedzieć, jaki jest cel lekcji.
 • Nauczyciel rozpoczyna lekcję wyjaśniając, dlaczego treści, o których będzie mowa, są ważne.
 • Nauczyciel podaje lub wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.
 • Nauczyciel przedstawia cele i kryteria w sposób, który umożliwia uczniom korzystać z nich w czasie pracy na lekcji i w domu.
 • Nauczyciel odwołuje się do celów i kryteriów w czasie lekcji.
 • Uczniowie wraz z nauczycielem monitorują realizację celów i kryteriów na poszczególnych etapach lekcji.
 • Nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje lekcję w odniesieniu do celów i kryteriów.
 • Uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują lekcję w odniesieniu do celów i kryteriów.
 • Uczniowie pod koniec lekcji dają sygnał nauczycielowi, czy potrafią spełnić kryteria sukcesu.

W obszarze strategii IV:

 • Nauczyciel stosuje techniki umożliwiające wzajemne uczenie się uczniów (np. powiedz partnerowi, praca wzorcowa, ocena koleżeńska, co już wiem, test ABCD, poleca dyskusję w parach, grupach w oparciu o cele i kryteria do lekcji).
 • Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. : (np. ustalają odpowiedź w parach, grupach w oparciu o cel zajęć i kryteria, wykorzystując technikę powiedz partnerowi, co już wiem, test ABCD, praca wzorcowa,  przekazują sobie informacje w ramach oceny koleżeńskiej).
 • Nauczyciel stwarza sytuację do pracy w parach i małych grupach. Poleca uczniom rozwiązanie zadania edukacyjnego.
 • Uczniowie pracują w mały grupach lub parach nad rozwiązaniem zadania edukacyjnego.

Po obserwacji lekcji paneliści spotkali się w małych zespołach, a następnie wspólnie opracowali listę licznych wzorcowych praktyk wypracowanych w codziennej pracy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół oraz obszarów do dalszej pracy i rozwoju.

Niewątpliwą wartością dzielenia się praktykami nauczania i uczenia się było spotkanie panelistów z uczniami klasa I, II i III etapu edukacji. Nauczyciele mogli zadawać uczniom pytania o ich uczenie się. Było to cenne źródło informacji;)

W drugiej części Panelu odbyło się ogólne spotkanie, w którym obecni byli: uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół zamojskich, przedstawiciel Rady Miasta. Pani Dyrektor Dorota Pintal przedstawiła cel spotkania oraz zaprosiła wszystkich gości do udziału w dyskusji wokół 10 tematów. Były to mi.in. następujące zagadnienia:

 • Co pomaga się uczyć?
 • Po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?
 • Co oznacza odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się?
 • Dlaczego współpraca jest ważna?
 • Dlaczego warto pozwalać uczniom na samodzielność?
 • Kiedy praca domowa jest skuteczna?
 • Czego potrzebuje uczeń /rodzic/ nauczyciel do lepszego uczenia (się)?

Wszyscy uczestnicy debaty w czasie trzech zmian mogli wybrać i w mniejszych grupach rozmawiać na tematy, które ich najbardziej interesują.

Dyskusja przeprowadzona została metodą Word Cafe. Po jej zakończeniu nauczyciele szkoły zaprezentowali na forum efekty pracy grup.

W końcowej części Pani Dyrektor przedstawiła strategie nauczania zgodnie z ideą oceniania kształtującego, które w szkole wdrażane jest od 11 lat. Udział w działaniu CRS dla zaawansowanych, w tym wprowadzenie praktyki spaceru edukacyjnego, to doświadczenie ostatnich dwóch lat pracy nauczycieli.
W podsumowaniu moderatorka panelu, podkreślając wagę doświadczeń wszystkich podmiotów pracy w szkole, wręczyła Pani Dyrektor dyplom wraz z "Tytułem Szkoły Uczącej Się”.

Praca nauczycieli to nieustanne doskonalenie warsztatu. W trosce o szkołę jutrzejszą nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu zakończyli jeden z ważnych etapów swojego rozwoju po to, by rozpocząć kolejny… Gratulujemy otrzymania zasłużonego Tytułu!

Opracowanie:

Moderatorka Panelu – Ewa Nawrocka

Opiekunka szkoły w Programie CRS2