Panel Koleżeński w Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie


5 czerwca 2018 roku w  Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie odbył się uroczysty panel koleżeński w ramach działania Całościowy Rozwój Szkoły, edycja RUN VI. Tego dnia  placówka otrzymała już po raz drugi zaszczytny tytuł Szkoły Uczącej Się. Podczas tego ważnego wydarzenia nauczyciele oraz uczniowie mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich działań i podsumowania kilkuletniej pracy nad ocenianiem kształtującym w działaniu CRS2. Panel prowadził opiekun szkoły z ramienia CEO - Jacek Pasierb.


Formą zaprezentowania działań był spacer edukacyjny, w którym uczestniczyli nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach, SP 13 w Jaworznie, Zespołu Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie.

Na początku spotkania dyrektor placówki  - pani Sylwia Tkocz - zapoznała panelistów z funkcjonowaniem szkoły. Następnie zaproszeni goście  uczestniczyli w sześciu lekcjach. Obserwacja polegała na ocenieniu realizacji na lekcjach pierwszej strategii oceniania kształtującego: „Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu”.

Po spacerze edukacyjnym odbyło się spotkanie panelistów z moderatorem i wspólne opracowanie informacji zwrotnej na temat zaobserwowanych wzorców. Paneliści podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi efektów spaceru edukacyjnego.


Ostatnim punktem panelu była kameralna dyskusja metodą „world cafe”. Brali w niej udział nauczyciele naszej szkoły, którzy prowadzili lekcje oraz zaproszeni nauczyciele. Wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy i podczas rozmów stolikowych pracowali nad trzema tematami:1. Po czym można poznać, że uczeń uczy się na lekcji?

2. Szkoła przyszłości a optymalizacja kształcenia zawodowego?

3. Jak rozwinąć u ucznia odpowiedzialność za własne uczenie się zgodne z rozwojem  kształcenia zawodowego?Po podsumowaniu dyskusji opiekun szkoły i moderator panelu - Jacek Pasierb, jako przedstawiciel CEO , wręczył Pani Dyrektor szkoły certyfikat „Szkoły Uczącej Się”.

Jacek Pasierb - moderator panelu, opiekun szkoły w programie CRS2