Panel koleżeński w ZSP im. R.Traugutta w Grzymiszewie


22 maja 2018 roku członkinie grupy Pomocnych Przyjaciół wraz z Panią Dyrektor  Małgorzatą  Krucką  zorganizowały w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. R. Traugutta w Grzymiszewie panel koleżeński, który uroczyście zakończył udział szkoły w dwuletnim działanie CRS2.

Od początku realizacji działania odpowiedzialność za jego jakość spoczęła w rękach nauczycielskich liderek kontynuujących  program pomimo zmiany dyrekcji, która zainicjowała współpracę z CEO oraz  zmiany organizacji szkoły.  To, co  motywowało liderki  i nadal jest motorem ich działań, to wizja dobrej szkoły, która należy się wszystkim dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Dobra szkoła to szkoła koncentrująca się na procesie uczenia się uczniów, aktywnie włączająca ich do  współpracy z nauczycielem i innymi uczniami oraz wyposażająca ich w metody pracy umożliwiające im uczenie się przez całe życie.

Dlatego też tematem spaceru edukacyjnego,  w którym uczestniczyli zaproszeni goście, była identyfikacja wzorców uczenia się w zakresie I i IV Strategii Oceniania Kształtującego.

Przedstawicielki  Szkoły Podstawowej w Pniewach, Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz Gimnazjum w Skórzewie  zidentyfikowały  większość oczekiwanych wzorców uczenia się na wszystkich lekcjach.

Nauczycielki – panelistki ze spaceru edukacyjnego zapamiętały: stawianie nacobezu do zadań edukacyjnych w trakcie lekcji, które bardzo pomogły w ocenie koleżeńskiej, ciekawe techniki związane z wprowadzaniem celów, upewnianie się nauczycieli, że uczniowie rozumieją cele  lekcji, prowadzenie toku lekcji zgodny w praktyką OK, dobre relacje nauczycieli z uczniami, różnorodne formy pracy z nimi, organizację współpracy uczniów na lekcji w parach i grupach, różne sposoby wyłaniania grup, organizację przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy grupami, systematyczne stosowanie „stop klatek” z monitorowaniem i podsumowaniem lekcji, zróżnicowane formy samooceny stosowanej przez uczniów, a także zróżnicowane  metody na podsumowanie lekcji.
Uczniowie na spotkaniu z panelistkami  za najbardziej  pomocne w uczeniu się uznali kryteria sukcesu.  Stwierdzili, że gdyby mieli zareklamować swoją szkolę, to w pierwszej kolejności pochwaliliby też dobre relacje z nauczycielami.

W drugiej części spotkania, po krótkiej prezentacji na temat  celów i działań, jakie były podejmowane przez zespół PP w czasie trwania w szkole działania CRS2, gospodarze (nauczyciele, przedstawiciele rodziców i uczniów) i goście (panelistki)  wzięli udział w otwartej dyskusji. W swobodnej  rozmowie regulowanej zasadami metody World Cafe  grupy wypracowały  odpowiedzi na 5 wybranych pytań  dotyczących edukacji.
O jakiej szkole marzy współczesny uczeń lub jego rodzice?

W jaki sposób szkoła może wspierać rodziców w wychowaniu?

Co ułatwia, a co utrudnia dzieciom uczenie się?

Czy informacja zwrotna pomaga w procesie uczenia się?

Zadania domowe - pomagają czy przeszkadzają w procesie uczenia się?


Wyniki pracy zespołów   zaprezentowane przez uczniów na forum nie odbiegały od publikowanych w prasie edukacyjnej rozważań na temat dobrej szkoły, co wskazuje, że większość z bezpośrednich uczestników szkolnej praktyki  intuicyjnie czuje, na czym mogłaby polegać dobra edukacja. Warto więc korzystać z własnych zasobów  i jak najczęściej pytać uczniów, co im pomaga lub przeszkadza w uczeniu się.

Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem przez panelistki  „blachy” - Tytułu Szkoły Uczącej Się. Certyfikat  trafił do rąk nauczycielek  współpracujących  w grupie Pomocnych Przyjaciół, którą prowadziła Beata Sawicka, wspierana przez obecną wicedyrektor ds. gimnazjum - Renatę Marciniak.

Wielkie podziękowania należą się  szkole i Pani Dyrektor za stwarzanie serdecznej, bezpośredniej atmosfery oraz za poczęstunek dla zdrożonych panelistek:)  

Laura Piotrowska – Opiekunka grupy PP najpierw  w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego a od września 2017 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. R. Traugutta w Grzymiszewie.