Panel w Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu


Nasze Gimnazjum jest OK!
Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum we Wrocławiu to kolejna szkoła, która podsumowała swoją pracę w programie Całościowy Rozwój Szkoły i uzyskała tytuł Szkoły Uczącej Się.

Wszystko w tym dniu sprzyjało - zaproszeni goście dopisali, uczniowie i nauczyciele byli gotowi pokazać swoją szkołę, nawet pogoda dopasowała się do radosnego nastroju i cały czas pięknie świeciło słońce. A w szkole już od rana coś się działo… wszystkich przybyłych witali uczniowie.  Wśród gości byli nauczyciele z wrocławskich szkół: ze Szkoły Podstawowej nr 50, Gimnazjum nr 16, oraz z Gimnazjum nr 24. Przyjechały też przedstawicielki CEO Barbara Uniwersał i Janina Stojak.  Gości przywitała Pani Dyrektor Beata Krywult – Szczudło, która przypomniała dotychczasową drogę szkoły w procesie wdrażania oceniania kształtującego. Od tego momentu szkoła „otworzyła się” dla zgromadzonych panelistek. Podzieliłyśmy się na zespoły i po krótkim przypomnieniu zasad odwiedziłyśmy w ramach OK-obserwacji dwie klasy. Lekcję matematyki poprowadziła Magdalena Pawłowska, i tam skupiłyśmy się na obserwacji  strategii IV: Zespołowe uczenie się uczniów/ Uczniowie współpracują ze sobą. Lekcję fizyki przeprowadziła Katarzyna Paszkowska; tutaj obserwacji podlegała strategia I: Określanie celów i monitorowanie ich osiągnięcia.
W przypadku strategii I wśród wniosków znalazły się:

- zrozumiałe podawanie celu/kryteriów uczniom, i kontrola ich zrozumienia

- regularne monitorowanie osiągania kolejnych kryteriów w różnorodny sposób

- podsumowanie lekcji w odniesieniu do celów poprzez uczniów.

Obserwatorki zaproponowały kilka modyfikacji, które pilnie zanotowała prowadząca lekcję.

Strategię IV obserwowałyśmy na lekcji matematyki, a wnioski, które się pojawiły były następujące:

- oprócz jednej aktywności „na dobry początek”, uczniowie pracowali w parach lub większych zespołach.

- uczniowie wspierają się w rozwiązywaniu problemów (uczniowie, którzy kończą wcześniej rozwiązywanie zadań udzielają pomocy tym, którzy pracują wolniej/mają jakieś trudności). Takie partnerstwo z uczniami pomaga też osobie prowadzącej lekcję docierać szybko do wszystkich potrzebujących pomocy. Świadczy również o dużym wzajemnym zaufaniu.

- uczniom w wielu momentach są autonomiczni, dokonują wyborów akceptowanych przez osobę prowadzącą.

Także po tej lekcji, zgodnie z zasadami, zaproponowano kilka modyfikacji, które pozwoliłyby doskonalić posiadane już „zasoby”.

Niezwykle ważną częścią dnia w gimnazjum nr 27 było spotkanie z uczniami – mieliśmy okazję rozmawiać z przedstawicielkami i przedstawicielami wszystkich trzech roczników uczniów. Młodzi ludzie opowiedzieli nam o tym, dlaczego lubią swoją szkołę, co jest dla nich ważne, jak odbierają prace z ocenianiem kształtującym. Wśród pytań pojawiło się także takie o to, co wolą – informację zwrotną, czy stopień. Różnorodne odpowiedzi wywołały istna lawinę ważnych tematów i pokazały, że ocenianie kształtujące nie jest w tej szkole pustym pojęciem. Gdyby nie ograniczenia czasowe, to ta część spotkania pewnie trwałaby znacznie dłużej – to przecież uczniowie znają swoją szkołę najlepiej.

Po tym bardzo interesującym spotkaniu przyszła pora na prezentację realizacji strategii oceniania kształtującego wdrażanych w szkole w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany. Liderki przygotowały prezentację ilustrującą pracę szkoły, a panelistki pilnie ją obejrzały i wysłuchały. Po krótkiej przerwie na sali ponownie pojawili się uczniowie i spora grupa nauczycieli -  bo nadarzyła się okazja do rozmowy na tematy niezwykle dla szkolnych społeczności istotne – metoda Word Cafe. Rozmawialiśmy, w różnorodnych, ciekawie mieszających się zespołach,

o następujących tematach:

- co pomaga się uczyć?

- dobra lekcja, czyli jaka?

- po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?

- nauczyciel na miarę XXI wieku, czyli jaki?

Na zakończenie przedstawiciele grup przedstawili niezwykle interesujące podsumowania, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

Podsumowanie tego dnia, a tak naprawdę - kilku ostatnich lat pracy, mogło być tylko jedno -  w ręce Pani Dyrektor miałyśmy przyjemność przekazać symbol nadania szkole Tytułu Szkoły Uczącej Się, czyli słynną „blachę”. Gratulujemy!

Barbara Uniwersał, Janina Stojak - trenerki CEO moderujące panel