Panel w SP 113 we Wrocławiu


Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu to kolejna szkoła współpracująca z Centrum Edukacji Obywatelskiej, która otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się.
 
 
Szkoła we Wrocławiu w latach 2014-2016 i 2016-2018 uczestniczyła w działaniach Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy (CRS1) i zaawansowany (CRS2) w ramach programu Szkoła Ucząca. Podsumowanie i prezentacja efektów działań placówki w programach miały miejsce podczas panelu koleżeńskiego, który odbył się 30 listopada 2018 r. 
Co wyróżnia tę konkretną szkołę? Jest chyba jedną z największych szkół uczestniczących w programach CEO (obecnie uczy się w niej około 1400 uczniów). Liczba uczniów, nauczycieli, pracowników, pracujących w kilku budynkach nie przeszkadza jednak we wprowadzaniu zmiany, która jest widoczna w skali szkoły. Nawet tak dużej jak SP 113 :) Fragmentu szkolnej rzeczywistości miały okazję doświadczyć w trakcie panelu koleżeńskiego nauczycielki i dyrektorki z kilku wrocławskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 50 i Szkoła Podstawowa nr 108. 
 
W pierwszej części dnia panelistki obserwowały uczniów i nauczycieli w działaniu, czyli szukały dowodów na stosowanie strategii I (cele i kryteria) i IV (współpraca uczniów), które szkoła wskazała do obserwacji w czasie spaceru edukacyjnego. Poniżej wzorce pracy zebrane w czasie obserwacji 6 lekcji:
 
Strategia I
Nauczyciel podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel/kryteria lekcji. 6/6 (w tym na 4/6 ułożył wspólnie z uczniami).
Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją cel/kryteria. 6/6
- Zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć, jaki jest cel/kryteria lekcji. 6/6
Nauczyciel podczas realizacji kryteriów sukcesu – robi „stop klatki” i sprawdza wraz z uczniami, co już udało  się osiągnąć.  6/6
- Zapytani uczniowie wiedzą, co zostało zrealizowane na danym etapie lekcji w odniesieniu do kryteriów. 6/6
Nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje lekcję w odniesieniu do celu/kryteriów. 6/6​

- Nauczyciel przedstawia cel/ kryteria w sposób, który pozwala uczniom korzystać z nich w czasie lekcji i pracy w domu. 4/6 
 
Strategia IV
Nauczyciel poleca uczniom poszukiwanie odpowiedzi w parach/grupach. 6/6
Uczniowie wspólnie (w parach lub grupach) ustalają odpowiedzi na zadane pytania. 6/6
Uczniowie odpowiadają na pytania Nauczyciel i/lub innych uczniów. 5/5
Zgodnie z praktyką spaceru Rada Pedagogiczna podda analizie uzyskane w czasie panelu wyniki i na tej podstawie zostaną określone wnioski oraz zaplanowane działania zmierzające do dalszej zmiany w szkole. 
W drugiej części dnia odbyła się dyskusja panelowa z udziałem reprezentantów grup: nauczycieli, rodziców, uczniów oraz gości z innych szkół. Jej celem była wymiana doświadczeń i pomysłów w wybranych przez szkołę obszarach:
• Co pomaga się uczyć?
• Współpraca - potrzeba czy przeszkoda?
• Po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?
 
 
Wyniki spaceru, spotkania i rozmowy z nauczycielami oraz uczniami, dyskusja panelowa potwierdzają, że Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu jest Szkołą Uczącą Się. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć dalszych sukcesów  tej Wielkoformatowej Szkole, jej Dyrektorce - p. Marcie Hołub, Liderkom - p. Honoracie Uchwał-Kalce i Barbarze Skoczylas, Zespołowi Nauczycieli, Uczniom oraz Rodzicom... 
Bardzo Wam dziękuję za lata współpracy. Uczenie się razem z Wami było prawdziwą przyjemnością...
 
 
tekst: Aleksandra Cupok-Kokoszka, opiekunka szkoły w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany (CRS2)