Panel w Warcinie


     „Wszystkiego się można nauczyć.”

         Takimi słowami zakończył rozmowę gości panelowych zebranych w Szkole Podstawowej im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie jeden z uczniów, gdy odpowiadał na pytanie: „Dlaczego warto przyjechać do twojej szkoły?”.  Uczniowska teza na co dzień inspiruje społeczność szkolną, przekłada się na konkretne efekty, które można było zaobserwować podczas panelu koleżeńskiego, który niedawno został zorganizowany w tej szkole. Na tak wyjątkową uroczystość, której celem było podsumowanie i zaprezentowanie wypracowanych przez 2 lata efektów działań szkoły w działaniu CRS2, (w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności) zostali zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej  im. M. Kopernika w Ostrowcu, Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie, Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Sadkach  oraz Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku.       Uczestnicy panelu mieli okazję obserwować proces nauczania i uczenia się uczniów oraz porozmawiać z uczniami na temat tego, co podczas lekcji pomaga im się uczyć. Stosując metodę obserwacji, jaką jest spacer edukacyjny, paneliści odwiedzili uczniów podczas lekcji, prowadzonych przez nauczycieli: Łucję Korab – Baj, Annę Motacką, Agnieszkę Szkodzińską, Beatę Krupę, Andrzeja Czeczotkę. Dzięki temu ustalili widoczne w szkole wzorce nauczania i uczenia się uczniów:   

- Nauczyciele podają  lub wspólnie z uczniami układają cel lekcji.

- Nauczyciele  podają cel lekcji tak, aby uczniowie go widzieli przez cały czas trwania zajęć – zapisują; uczniowie  przepisują  cel lekcji do zeszytu.

- Nauczyciele sprawdzają, czy uczniowie rozumieją cel, zadając odpowiednie pytania lub polecając adekwatną technikę. 

- Nauczyciele przedstawiają kryteria sukcesu do lekcji w sposób, który pozwala uczniom korzystać z nich w czasie lekcji i pracy w domu – są umieszczone na tablicy, przepisane lub wklejone do zeszytu.

- Nauczyciele podczas realizacji kryteriów sukcesu – robią „stop klatki” i sprawdzają wraz z uczniami, co już udało  się osiągnąć. 

- Zapytani uczniowie wiedzą, co zostało zrealizowane na danym etapie lekcji - udzielają odpowiedzi chóralnie lub indywidualnie.

- Nauczyciele wraz z uczniami podsumowują lekcję, odwołując się do kryteriów sukcesu- w podsumowaniu zajęć zbierają dowody uczenia się uczniów na kartach pracy, odpowiedziach na pytania do lekcji oraz deklaratywnie.

- Uczniowie pod koniec lekcji dają sygnał nauczycielowi, czy potrafią spełnić kryteria sukcesu -prezentują prace wykonywane podczas lekcji, wykonują zadanie podsumowujące.

- Uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują lekcję w odniesieniu do kryteriów sukcesu, stosując technikę zdań niedokończonych, kciuki.

- Nauczyciele organizują pracę w grupach - uczniowie pracują w parach, trójkach lub małych grupach prowadząc rozmowy - wszyscy od razu zabierają się za pracę, wchodzą w interakcje, są ożywieni.

- Uczniowie realizują zadania edukacyjne współpracując

- Nauczyciele sami lub z  uczniami ustalają zasady pracy w grupie - uczniowie znają zasady pracy, nauczyciele podczas zajęć odwołują się do znanych uczniom zasad pracy.

- U przedstawiają efekty pracy w grupie na forum -  czytają lub prezentują wizualne wytwory swojej pracy tak, by słyszeli lub widzieli wszyscy.

Poza wzorcami, goście zauważyli i  docenili, że nauczyciele przestrzegają zasady, aby celów uczenia się nie było zbyt dużo  - na wszystkich lekcjach podany był jeden cel w języku ucznia.        Drugą część panelu rozpoczął pan dyrektor Roman Seta, przedstawiając zaproszonych gości: panelistów, rodziców uczniów  i przyjaciół szkoły. Wszyscy mieli okazję podziwiać występ artystyczny najmłodszych uczniów szkoły w Warcinie oraz wysłuchać prezentacji pani wicedyrektor na temat strategii nauczania wdrażanych w szkole i obserwowanych podczas panelu. Następnie, w kawiarnianej atmosferze, zaproszeni goście i partnerzy placówki wzięli udział w dyskusji na intrygujące  szkołę tematy: 

 

Dobra lekcja – czyli jaka?

Co pomaga się uczyć?

Współpraca – potrzeba czy przeszkoda?

Szkoła marzeń – czyli jaka?

 

Dzięki refleksjom, wnioskom i radom, nauczyciele uzyskali obszerny materiał do dalszej dyskusji nad ulepszaniem jakości pracy w wielu obszarach szkoły. Szczególnie intrygująco wyglądały odpowiedzi na ostatnie dwa pytania.           Uroczystość zakończyła się wręczeniem szkole z Warcina zasłużonego Tytułu Szkoły Uczącej Się. Pan dyrektor Roman Seta przyjął z rąk moderatorki panelu i opiekunki szkoły w programie CRS2 Małgorzaty Borowskiej – Leszczyszyn dokument potwierdzający przyznanie Tytułu. Szkoła Podstawowa w Warcinie udowodniła, że podjęta przez nauczycieli praca nad rozwijaniem strategii dobrego nauczania przyniosła uczniom wiele korzyści.  Dzięki temu powiększyła grono wyjątkowych szkół tworzących Klub Szkół Uczących Się. Gratulacje!

tekst: Małgorzata Borowska – Leszczyszyn, opiekunka szkoły w CRS2, edycja VI

Link do zdjęć z panelu w Warcinie znajduje się poniżej:
https://www.facebook.com/warcinosp/